TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA TECİL-TERKİN, KDV İADESİ VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

Ülkemizde uygulanan ihraç kayıtlı satışlar, uzun yıllardır uygulandığı için oturmuş bir uygulamadır. Aslında bu uygulama ön ihracat işlemidir. İmalatçı KDV tahsil etmeksizin malları ihracatçılara satmaktadır. İhracatçılar ise, belirlenen sürelerde ihracatı gerçekleştirmektedirler. İmalatçı ise tahsil etmediği KDV’yi tecil etmekte ve ihracatın gerçekleşmesiyle KDV terkin edilmektedir. Bununla birlikte tecil edilmeyen KDV var ise bu KDV imalatçıya iade edilmektedir. Söz konusu uygulamada, imalatçı olma önemli bir şarttır. Zaman içeresinde ihraç kayıtlı satışlara ilişkin birçok özellikli husus ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İhraç Kayıtlı Satış, Tecil-Terkin, KDV İadesi, Özellikli Hususlar.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

THE POSTPONOMENT-CANCELLATİON, THE VAT RETURNS ON EXPORT REGİSTERED SALES AND SPECİFİC ISSUES

ABSTRACT

Export registered sales in our country is an established practice since it has been implemented for many years. Actually this application is pre-export process. The manufacturer sells goods to exporters without collecting VAT. Exporters, on the other hand, are exporting in specified time. The VAT that is not collected by the manufacturer is postponed and VAT is canceled the realization of export. However, if there is VAT that is not deferred, this VAT is returned to the manufacturer. In this application, becoming a manufacturer is an important condition. In time, several issues related to export registered sales have emerged.

Keywords: Export Registered Sales, The Postponoment-Cancellation, The VAT Returns, Specific Issues.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!