TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İHRAÇ EDİLEN MALLARDA ÖTV İADESİ

Mayıs 2014 Sayı 308

ÖZET

Uluslararası ticarette dolaylı vergiler bakımından destinasyon ilkesi denilen varış ülkesinde vergilendirme esası benimsenmiştir. Bu nedenle hem katma değer vergisine hem de özel tüketim vergisine tabi malların yurt dışına ihraç edilmesi istisna tutulmuştur. Yapılan ihracat işlemleri vergiden istisna tutulduğu gibi ihracat teslimi nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesi de mümkün kılınmıştır. Özel tüketim vergisi hem ihracat istisnasının şartları bakımından hem de yapılabilecek iade noktasında katma değer vergisiyle farklılık arz etmektedir. Özel tüketim vergisinde ihracatın istisna tutulabilmesi için öncelikle teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması gerekmektedir. İhraç edilen mallardaki ÖTV iadesi ise katma değer vergisine kıyasla daha sınırlı olarak gerçekleştirilmekte sadece ÖTV mükelleflerinden alınan ve aynen ihraç edilen mallar için beyan edilen ÖTV iade edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İhracat, Özel Tüketim Vergisi, İade

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

SPECIAL CONSUMPTION TAX IN EXPORTED GOODS

ABSTRACT

The principle of taxation in the country of destination was adopted in international trade. Therefore, export of goods subject both to the special consumption tax and to value added tax have been made an exception. The exportation operations conducted were exempted from tax and return of taxes burdened due to export delivery was also made possible. Special consumption tax is different from value added tax in terms of both the conditions of the export exception and also of the return that may be made. To exempt exports from special consumption tax, the delivery must be made to a customer abroad and the good which is the subject matter of delivery must leave Republic of Turkey’s Customs Area. SCT return in exported goods is carried out in a more limited manner compared to the value added tax, and SCT may be returned only for goods which are received from SCT payers and exported in the same form.

Keywords: Exports, Special Consumption Tax, Return

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!