TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İHBARNAMEYLE TEBLİĞ EDİLMEYEN RAPORLARA İLİŞKİN DANIŞTAY YENİ İÇTİHADI VE BİR ÖNERİ

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

İhbarnameyle tebliğ edilmeyen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen raporlara ilişkin olarak yargı içtihadı değişmiştir. Yeni karar, savunma hakkının olumsuz etkilenmeyeceği yönündedir. Ancak bu durumda uzlaşma ve cezadan indirim gibi haklardan yararlanılamaması durumu ortaya çıkabilecektir. Vergi mükelleflerinin savunma haklarının olumsuz etkilenmemesi için dikkatli hareket etmeleri gerekecektir. Bu bağlamda Bilgi Edinme Hakkı Kanunu düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vergi İncelemesi, Savunma Hakkı, Danıştay Yeni İçtihadı.

Jel Sınıflandırması: H20, H24, K34.

THE COUNCIL OF STATE’S NEW CASE-LAW REGARDING REPORTS NOT COMMUNICATED WITH THE NOTICE AND A RECOMMENDATION

ABSTRACT

Judicial jurisprudence has changed in relation to the reports issued as a result of the tax inspection not communicated with the notice. The new decision is that the right to defense will not be adversely affected. However, in this case, the situation such as reconciliation and penalty reduction can not be used. Taxpayers will need to act carefully so that their defense rights are not adversely affected. In this context Right to Information Act regulations should be taken into consideration.

Keywords: Tax Inspection, Right To Defense, The Council Of State’s New Case-Law.

Jel Classification: H20, H24, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!