TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İHAM KARARLARI ÇERÇEVESİNDE VERGİ İADE SİSTEMİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aralık 2018 Sayı 363

ÖZET

Vergi iadesi, öncelikle mülkiyet hakkıyla doğrudan ilgilidir. Mülkiyet hakkı dışındaki haklar açısından da İHAM’a bireysel başvuru yapılabilir. Bununla birlikte günümüze kadar verilen İHAM kararları mülkiyet hakkına ilişkindir. Vergi iade sistemimiz, İHAM tarafından günümüze kadar verilen kararlar açısından değerlendirildiğinde uyumlu olduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Vergi İadesi, Mülkiyet Hakkı, İHAM.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K38.

EVALUATION OF THE TAX REFUND SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF THE ECHR DECISIONS

ABSTRACT

The tax refund is primarily related to the property rights. Individual application can be made to ECHR in terms of rights other than the right to property. However, until today the ECHR decisions are concerning property rights. It is possible to say that our tax return system is compatible when it is evaluated by the ECHR in terms of the decisions made to date.

Keywords: Tax Refund, Property Rights, ECHR.

Jel Classification: H20, H29, K38.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!