TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMINDA UYULACAK KURALLAR VE BUNLARA UYMAMANIN MÜEYYİDELERİ

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iç kaynaklardan sermaye artırımına dair bir düzenleme yer almadığı halde, bu sermaye artırım türü ülkemizde uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ise iç kaynaklardan sermaye artırımı açıkça ve özel olarak düzenlenmiş, bu alanda eksikliği hissedilen yasal boşluk uzun bir bekleyişin ardından giderilmiştir. Bu nedenle, iç kaynaklardan sermaye artırımında TTK ile getirilen kurallara ve yükümlülüklere uyulması gerekmektedir. Anılan kurallara ve yükümlülüklere uyulmadan iç kaynaklar ile sermaye artırımına gidilmesi, sermaye artırımının geçersiz sayılmasına sebep olması bir yana şirket için de oldukça ağır sonuçlar doğurabilir. İşte bu çalışmada, sermaye artırımına konu edilebilecek iç kaynaklar, sermaye artırımı sonrasında bedelsiz pay iktisabı, iç kaynaklardan sermaye artırımının zorunlu olduğu haller, önceki sermayenin ödenmiş olup olmamasının iç kaynaklardan sermaye artırımına etkisi, bu sermaye artırım türünde şirketin yönetim kuruluna yüklenen ödevler ile düzenlenecek raporlar ve yapılacak işlemler, sermaye artırım kararı için gerekli yetersayılar, sermaye artırımının tescil ve ilanı ile iç kaynaklardan sermaye artırımında yasal sürelere ve yükümlülüklere uyulmamasının müeyyideleri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı, Sermaye Artırım Beyanı, Sermaye Artırım Raporu, Fesih Davası, Butlan.

Jel Sınıflandırması: K22, K42, M48.

REGULATIONS ON INCREASING THE CAPITAL FROM INTERNAL SOURCES AND SANCTIONS OF DISOBEYING THESE REGULATIONS

ABSTRACT

Even though capital increase from internal sources was not mentioned in the former Turkish Commercial Code Nu. 6762, this type of capital increase has been implemented in our country for many years However, the capital increase from internal sources is clearly and specially regulated by the new Turkish Commercial Code Nu. 6102 (TCC) and the legal gap in this field has been resolved after a long period. Thus, it is necessary to comply with the rules and obligations introduced by the TCC while increasing the compane’s capital from internal sources. Evading these regulations may cause serious sanctions for the company as well as causing the capital increase to be void. In this study, we aim to explain the internal resources that can be subject to capital increase, gaining bonus shares after the capital increase, cases that raises capital increase from internal sources necessary, the effect of unpaid previous capital on capital increase from internal sources, duties of the board of directors, required reports and transactions on this issue, the quorum required for capital increase decision, registration of capital increase and the sanctions of disobeying these regulations.

Keywords: Joint Stock Company, Capital İncrease From İnternal Sources, Capital İncrease Declaration, Capital İncrease Report, Termination Case, Voidness.

Jel Classification: K22, K42, M48.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!