TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

HAZİNE TAŞINMAZLARINDAKİ KİRALAMALARDA HASILAT PAYI ÖDEMELERİ VE KURUM KAZANCINDAN İNDİRİMİ

Şubat 2020 Sayı 377

ÖZET

Devletin tasarrufundaki taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı kurulmaktadır. İrtifak hakkı kurulan Hazine taşınmazındaki tesislerin bizzat işletilmesi veya üçüncü kişilere kiralanması durumunda ise, kiralayan ve kiracılardan ayrı ayrı hasılat payı adı altında Hazine’ye ödeme yapılması gündeme gelmektedir. Doktrinde vergi benzeri bir mali yükümlülük sayılan hasılat paylarının, vergi mevzuatı uyarınca fiilen ödendiği dönemin kurum kazancından gider olarak indirim konusu yapılması gerekmektedir. Hasılat payları için ödenen gecikme faizi tutarlarının ise, bu kapsamda indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İrtifak Hakkı, Hasılat Payı, Kurum Kazancı.

Jel Sınıflandırması: K25, H27, H25.

REVENUE SHARE PAYMENTS ON TREASURY REAL ESTATE RENTALS AND DEDUCTION FROM CORPORATE INCOME

ABSTRACT

The easement right is established on the Treasury real estates in order to bring state-owned real estates to the economy. In the event that the facilities on the Treasury real estate established with the right of easement are operated or rented to third parties, payment to the Treasury under the name of revenue share from the lessor and the lessees comes into the agenda. In the doctrine, revenue shares considered to be a tax liability should be subject to deduction as expense from the corporate income of the period in which they are actually paid in accordance with the tax legislation. However, it is not possible to deduct the overdue interest amounts paid for the revenue shares.

Keywords: Easement Right, Revenue Share, Corporate Income.

Jel Classification: K25, H27, H25.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!