TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME VE UYGULAMASI

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

Katma değer vergisine farklı bir yapı kazandıran hasılat esaslı vergilendirmeye ilişkin düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Katma değer vergisi esas itibariyle indirim mekanizmasına dayalı olarak işleyen bir yapıya sahiptir. Ancak getirilen yeni uygulama ile birlikte mükelleflerin yüklenmiş oldukları KDV’den bağımsız olarak, elde ettikleri hasılata belli bir oran uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplanmaktadır. İlk olarak yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belli şartları taşıyan şehir içi yolcu taşıma işletmelerinin diledikleri takdirde bu uygulamadan faydalanmalarına ilişkin gerekli düzenleme yapılmıştır. Gelir vergisinde de şehiriçi yolcu taşıma işletmelerine kazançlarını hasılat esasına göre tespit etme imkânı getirilerek iki vergi türü açısından bütünlük sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasılat Esaslı Vergilendirme, KDV, Gelir Vergisi, Toplu Taşıma.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

REVENUE-BASED TAXATION AND APPLICATION

ABSTRACT

The regulation on revenue-based taxation, which adds a different structure to the value added tax, entered into force as of 01.01.2019. Value added tax has a structure that operates mainly based on the discount mechanism. However, with the new application, the value added tax is calculated by applying a certain rate to the revenue obtained regardless of the VAT charged by the taxpayers. Firstly, with the Presidential Decision published, necessary arrangements have been made for urban passenger transportation enterprises that have certain conditions to benefit from this application if they wish. In the income tax, the passenger transportation companies in the city were provided with the opportunity to determine their earnings on the basis of revenue and integrity was achieved in terms of two tax types.

Keywords: Revenue Based Taxation, VAT, Income Tax, Public Transportation.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!