TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

HARCAMA VERGİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2006 - 2019 DÖNEMİ TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Ekim 2020 Sayı 385

ÖZET

Türk Vergi Sistemi’nde harcama vergileri içinde yer alan Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), toplam vergi gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadırlar. KDV ve ÖTV’nin toplam vergi gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturmaları bu iki vergiyi oldukça önemli hale getirmektedir. Dünya genelinde kabul edilmiş bir ekonomik gösterge olarak kendine yer bulan ekonomik büyüme oranları ile söz konusu vergilerin arasındaki ilişkiyi ele alan bu çalışmada, trend analizi kullanılmıştır. Bu analiz ile 2006 - 2019 döneminde Türkiye’de KDV ve ÖTV gelirlerinin yıllık artış hızı ile büyüme oranları baz alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu vergilerin ekonomik büyüme oranlarını takip etmesi, bu vergilerin gelir yaratıcı özelliklerinin olduğunu kanıtlar nitelikte bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: KDV, ÖTV, Büyüme, Vergi, Konjonktür, GSYH

Jel Sınıflandırması: H20, O40, 049

RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND EXPENDITURE TAXES: TURKEY EVALUATION PERIOD OF 2006 - 2019

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) and Special Consumption Tax (SCT) included in expenditure taxes in the Turkish Tax System, constitute more than half of the total tax revenues. The fact that VAT and SCT constitute more than half of the total tax revenues makes these two taxes very important. Trend analysis has been used in this study, which deals with the relationship between the consumption taxes and economic growth rates accepted as an economic indicator by the world. Based on this analysis for the period of 2006 - 2019, assessments were carried out with using the annual increase rate of VAT and SCT revenues and the growth rates in Turkey. The fact that these taxes follow the economic growth rates proved that these taxes have income generating features.

Keywords: VAT, SCT, Growth, Tax, Conjuncture, GDP

Jel Classification: H20, O40, 049

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!