TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERİN 7104 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE, KDV VE ÖTV KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ağustos 2018 Sayı 359

ÖZET

Türkiye’de 100’den fazla gümrüksüz satış mağazası bulunmakta ve bu mağazaların elde etmiş oldukları gelirler ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Yıllık satış hasılatı yaklaşık 1 milyar Euro’yu bulan bu mağazaların önemi her geçen gün artmaktadır. Seyahat edenlerin alışveriş yaptığı bu mağazalarda bilinenin aksine sadece tütün ve alkol ürünleri değil, birçok yerli ürün de yer alabilmektedir. Yerli ürünün gümrüksüz satış mağazalarında satışa konu olabilmesi için, yurt içindeki üreticinin bu mağazalara yapacağı teslimlerde yurt dışındaki veya serbest bölgedeki firmalar ile rekabet edebilmesi ve benzer şartlara sahip olması gerekmektedir. Yurt içinden gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerin katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi boyutu yıllar süren görüş ayrılıklarına konu olmuş ve söz konusu yerli üreticinin gerçekten eşit rekabet şartlarında faaliyetini sürdürüp sürdürmediği tartışılır hale gelmiştir. 7104 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme bu tartışmalara son vermek amacıyla ortaya konmuş ve yerli üretici açısından bir fırsat eşitliği oluşturmayı amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Gümrüksüz Satış Mağazası, 7104 sayılı Kanun, Vergi Planlaması.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

DELIVERY FOR CUSTOMIZED SALES TO DUTY-FREE SHOPS SHOULD BE EVALUATED IN VAT AND SCOPE LAW IN CHANGES FROM THE LAW NO 7104

ABSTRACT

There are more than 100 duty-free shops in Turkey and the income they have acquired these stores is reaching serious proportions. The annual sales revenue is approximately 1 billion Euros and the value of these stores is increasing day by day. Contrary to what is known in these stores where travelers shop, there are not only tobacco and alcohol products but also many local products. Domestic producers must be able to compete with the companies in the foreign or free zones in the deliveries to be made to these stores and have similar conditions so that the domestic product can be sold in the duty free sales stores. The value added tax and private consumption tax of domestic deliveries made to duty-free sales outlets have been subject to years of disagreement, and it has become debatable whether the indigenous producers actually operate under equal competition conditions. The regulation made by the Law No. 7104 was put forward to put an end to these discussions and aimed to create an equal opportunity in terms of domestic producers.

Keywords: Duty-Free Shops, Law No. 7104, Tax Planning.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!