TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARININ SULH YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ

Kasım 2018 Sayı 362

ÖZET

Uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurulmadan tarafların kendi aralarında anlaşarak sonlandırılmasına yönelik eğilim alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak adlandırılan çözüm yöntemlerinin son yıllarda ön plana çıkmasına neden olmuştur. Vergilendirme sürecinde yer alan uyuşmazlıkların yargıya başvurmadan çözülmesine ilişkin Vergi Usul Kanununda ve Gümrük Kanununda düzenlemelere yer verilmiştir. Uzlaşma, hata düzeltme, gümrük uyuşmazlıkları açısından zorunlu itiraz yolu ayrıca kamu denetçisine başvuru vergi uyuşmazlıklarını çözümü için başvurabileceğimiz başlıca yargı öncesi çözüm yöntemleridir. Bunların yanı sıra son dönemde popüler uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olarak karşımıza sulh yolu çıkmaktadır. Sulh idarenin işlem ya da eylemi nedeniyle vermiş olduğu zararın yargı yoluna başvurulmadan çözümünü öngören bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Çalışmamızda vergilendirme sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülüp çözülemeyeceği değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sulh, Gümrük Uyuşmazlıkları, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, Vergi Hukuku.

Jel Sınıflandırması: K34.

SOLUTION OF CUSTOMS DISPUTES BY COMPROMISE

ABSTRACT

In recent years, the methods of dispute resolution called alternative dispute resolution methods have come to the forefront, with the tendency to terminate disputes without mutual consent. The Tax ProceduralCode and the Customs Code regulate the settlement of disputes in the taxation process without resorting to the judiciary. Reconciliation, errorcorrection, compulsory objection in terms of customs disputes, as well as applicationtotheombudsmanarethe main pre-judicial remedies that we can apply for the settlement of taxdisputes. In addition to these, as a popular dispute settlement method, there is a way of peace of mind. It is a method of dispute resolution that provides for the settlement of damages caused by the actoraction of the peace officer without resorting to justice. The disputes arising in the taxation process and the disputes arising during the customs procedure in our work will be assessed whether they can be resolved by peace.

Keywords: Compromise, Customs Dispute, Alternative Dispute Resolution, Tax Law.

Jel Classification: K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!