TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GÖKTAŞININ VERGİLENDİRİLMESİ SORUNU: BİNGÖL SARIÇİÇEK KÖYÜ ÖRNEĞİNDEN NOTLAR

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

2015 senesi Eylül ayında ender görülebilecek bir olay meydana gelmiş, Vesta astreodinin yörüngesinden koparak atmosfere girerek parçalanması neticesinde Bingöl Sarıçiçek köyü ve civarına göktaşı parçaları düşmüştür. Sonrasında elde edilen göktaşlarının satışının vergilendirilip vergilendirilemeyeceği, bir ticari faaliyet sayılıp sayılamayacağı hususu da ulusal medyada oldukça dikkat çekerek göktaşının vergilendirme ve mülkiyet sorunsalını gündeme taşımıştır. Göktaşlarını, köylülerin satmaya başlaması sonrasında maliye yetkililerin bölgeye gitmesi üzerine köy halkının göktaşı ticaretinden elde ettikleri gelirin gelir vergisi kanununun gelir unsurlarından birisine girip girmediği, girse dahi vergilendirilmemesi gerektiği tartışmalarına son noktayı dönemin Maliye Bakanı koymuştur. Yapılan açıklamada satış faaliyetinin devamlılığı olmadığı ve bir organizasyon dâhilinde yapılmadığından köy halkından herhangi bir vergi alınmayacağı belirtilmiştir. Ancak tam olarak üzerinde fikir birliği bulunmayan husus üzerinde tartışmalar devam etmektedir, ender rastlanan bir olay olmasına karşılık vergi hukuku açısından irdelenmesi önem arz etmektedir. Zira göktaşı vergisinin gelir vergisine tabi olan kazanç ve iratlardan herhangi birine girip girmediği, mülkiyetinin kimde olması gerektiği sorunsalı halen soru işaretleri barındıran alanlardır. Bu makalede amaçlanan göktaşı parçalarının satışı üzerinden vergi alınması ve mülkiyeti sorunsalı üzerine kimi değerlendirmelerde bulunarak soru işaretlerinin mevcut olduğu düşünülen bir hususta cevapları arayabilmektir

Anahtar Kelimeler: Gelir Vergisi, Vergi Hukuku, Vergi Sistemi, Göktaşı Vergisi.

Jel Sınıflandırması: K34, H2, H24.

METEORITE TAX PROBLEM: NOTES FROM BINGOL SARICICEK VILLAGE

ABSTRACT

A very rare incident occurred in September 2015; asteroid Vesta deorbited, entered the atmosphere and exploded, finally fell into Sarıçiçek village of Bingöl and its surrounding. This rare incident brought the issue of taxation and ownership of the meteor into the agenda with an attention in the local media by discussing whether the meteors obtained in such cases can be taxed and considered as a commercial activity or not. As the villagers started to sell meteors, finance officers visited the region. The Ministry of Finance put an end to the discussions regarding whether the income of the villagers from the meteor trade is subject to the income tax; and even if it is, it should not be taxed. In his statement, the Minister, stated that there is no continuity of this type of a sales activity and no tax is taken from the villagers since the trade is not done within the frame of an organization. However, there are still discussions on the issues which no consensus is achieved on. It is important to examine this issue in terms of tax law even though it is a rare event. Because the issue whether the meteor tax is subject to any income or revenues being subject to the income tax, and who owns the meteor is questionable. This article aims to seek answers on a questionable issue by touching upon the ownership of meteor and the taxation of the sales of meteor pieces.

Keywords: Income Tax, Tax Law, Tax System, Meteorite Tax.

Jel Classification: K34, H2, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!