TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME Mİ YOKSA HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME Mİ?

Haziran 2019 Sayı 369

ÖZET

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan indirim mekanizmasına dayalı gerçek usulde vergilendirme sistemine ilaveten hasılat esaslı vergilendirme usulü ihdas edilmiştir. Yeni usul mükelleflere sağladığı kolaylıklar ve avantajlar nedeniyle kapsam dâhilinde bulunan mükelleflerce tercih edilebilecektir. Yapılan yasal düzenlemeyle hâlihazırda yalnızca halk otobüsü işletmecileri tarafından seçilebilecek olan bu usulün uygulama alanı münhasıran kamu kurumlarına mal ve hizmet tesliminde bulunan mükellefler, yapı denetim firmaları gibi hasılatını gizleme imkânı bulunmayan sektör ve meslek grupları başta olmak üzere genişletilebilecektir. Uygulamanın genişletilmesi halinde kapsam dâhilinde bulunan vergisel yükümlülüklere uyumlu mükelleflerce bu usulün tercih edilerek, mükelleflerin asıl faaliyetleri olan karlılık amacına odaklanmaları kolaylaşacak ve uzun vadede bütçe gelirleri üzerinde olumlu etki sağlanabilecektir. Bu çalışmada gerçek usulde vergilendirme ve hasılat esaslı vergilendirme usullerinin farklılıkları ve avantajları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasılat Esaslı Vergilendirme, Gerçek Usulde Vergilendirme, Özel Halk Otobüslerinde KDV, Düz Oranlı Vergilendirme.

Jel Sınıflandırması: H20, K34

REAL TAXATION SYSTEM OR REVENUE BASED TAXATION SYSTEM?

ABSTRACT

Revenue based taxation system has been established in addition to the real taxation system based on the discount mechanism, which is located in the Value Added Tax Law. The new method may be preferred by the taxpayers who are in scope of the new system, due to the benefits and advantages it provides to the taxpayers. The application area of this method, which can only be applied to public bus operators for now, can be extended mainly to some other sectors and business types which do not have the possibility to hide their revenues, such as building inspection firms or companies which deliver goods and services exclusively to government institutions. If the application is extended, it will be easier for the taxpayers to focus on the profitability objective, which is the main activity of the taxpayers in accordance with the tax liabilities within the scope, and in the long term, a positive effect on the budget revenues will be provided. In this study, the differences and advantages of real taxation and revenue based taxation systems are evaluated.

Keywords: Revenue Based Taxation System, Real Taxation System, VAT On Private Public Bus, Flat Rate Taxation

Jel Classification: H20, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!