TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GERÇEK KİŞİLERCE ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİLENDİRME ESASLARI

GERÇEK KİŞİLERCE ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİLENDİRME ESASLARI

 

 

Selçuk TEKİN

Gelirler Başkontrolörü

 

I- Gİ­RİŞ

 

Te­met­tü, kar et­me, ya­rar gör­me an­la­mın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bu yüz­den te­met­tü de­nil­di­ğin­de kar pa­yı an­la­şıl­mak­ta­dır. Kar pa­yı, ge­nel ola­rak bir or­tak­lı­ğa ko­nu­lan ser­ma­ye­nin ge­ti­ri­si1 ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir. Yi­ne kar pa­yı ver­gi­si ise her­ke­sin ka­zan­cı­na uy­gun ola­rak dev­le­te &ou

 

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!