TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOÇ. DR. FATİH SARAÇOĞLU

GELİRİN TOPLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR, UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE DEĞERLENDİRME

Mart 2014 Sayı 306

ÖZET

GVK’nın 85. maddesinde gelirin toplanması ve beyanına, 86. maddesinde ise toplama yapılmayan hallere yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca GVK’nın geçici maddelerinde de konuya ilişkin bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Gelirin toplamasına yönelik düzenlemeler incelendiğinde, mükelleflerin ve idarenin iş yükünün azaltılması gibi nedenlerle beyan dışı bırakılan gelirlerin kapsamının oldukça geniş olduğu görülmekte olup, bu ise gelir vergisinde üniterliğin sağlanmasına engel olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gelirin toplanması, Sedüler, Üniter, Tevkifat

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

RULES OF INCOME SUMMATION, PRACTICAL EXAMPLES AND EVALUATION

ABSTRACT

The summation and declaration of income and the cases which summation is not necessary are regulated with article 85 and 86 of Income Tax Law. There are also some regulations in the temporary articles of the Income Tax Law on this subject. When the articles that regulate summation of income are analyzed, it is seen that the scope of the income which is left out of declaration is considerably broad for some reasons such as decreasing the workload of taxpayers and administraiton. However, this is an obstacle to providing unitarity in income tax.

Keywords: Summation of income, Sedular, Unitary, Stoppage.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!