TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİ TEVKİFATI AÇISINDAN BELİRSİZ BİR KAVRAM “SAİR KURUM”: APARTMAN VE SİTE YÖNETİMLERİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Mayıs 2020 Sayı 380

ÖZET

Türk Vergi Sisteminde yaygın bir şekilde kullanılan tevkifat yöntemi, gelir vergisinde de yoğun şekilde uygulanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu düzenlemelerinde tevkifat yapacaklar arasında “sair kurum”lar vergi sorumlusu olarak belirlenmiş ve apartman ve site yönetimleri idare tarafından bu kapsamda değerlendirilmiştir. Oysa yargı kararlarının aksi yönde olduğu görülmektedir. Bu çalışmada apartman ve site yönetimleri özelinde sair kurum kavramının lâfzî açıdan ne anlama geldiği idare ve yargı kararları ile literatürdeki görüşler çerçevesinde ortaya konulmaktadır. Çalışmanın sonucunda sair kurum kavramının belirsizliği ve kanuni değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tevkifat, apartman, site yönetimi, sair kurum, gelir vergisi, kat mülkiyeti

Jel Sınıflandırması: H24, K34, K25

AN AMBIGUOUS CONCEPT IN TERMS OF WITHOLDING OF INCOME TAX “OTHER INSTITUTION: AN EVALUATION IN CONTEXT OF APARTMENT AND SITE MANAGEMENT

ABSTRACT

The withholding method, which is widely used in the Turkish Tax System, is also applied extensively in income tax regulations. Among those who will withhold in the regulations of Income Tax Law, “other institution” has been determined and this concept has been evaluated by tax administration within this scope. However, judicial decisions are in the opposite direction. In this study, the meaning of the concept of other institutions in terms of apartment and site administrations is revealed within the framework of the opinions in the literature. As a result of the study, it was determined that the uncertainty of the concept of another institution and the legal amendment needed to be made.

Keywords: Witholding, apartment, other institution, income tax, condominium

Jel Classification: H24, K34, K25

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!