TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİĞİN HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Aralık 2019 Sayı 375

ÖZET

Hukuk kurallarının toplumsal ilişkilerde düzeni sağlayabilmesi için bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu niteliklerin en başında hukuki güvenlik prensibi gelmektedir. Hukuki güvenlik unsuru, hukuk kurallarının uygulanırken gerek istikrarın sağlanması gerekse kuralların toplum tarafından daha iyi kavranması açısından önem arz etmektedir. Bu fonksiyonlarını yerine getirirken belirlilik ve geçmişe yürümezlik gibi benzer ilkelerden yardım almaktadır. Kanun koyucuların geçmişe yürümezlik ilkesini göz önünde bulundurarak karar almaları, bilhassa vergi kanunlarına yönelik getirilen düzenlemelerin mükellefler nezdinde daha anlaşılır olması açısından önemlidir. Son dönemde gündemde geniş yankı uyandıran ‘Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ndeki mevcut düzenlemeleri geçmiş yargı kararları ile birlikte ele aldığımız makalemizde, Teklif’teki maddelerin uygulanması aşamasında hukuki güvenlik ve geçmişe yürümezlik ilkeleri çerçevesinde ne gibi sorunlarla karşılaşılabileceğine dair eleştirilerimiz yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Hizmet Vergisi, Geçmişe Yürümezlik, Hukuki Güvenlik, Kanunilik İlkesi, Vergi Dilimi.

Jel Sınıflandırması: H39, K34, K49.

EVALUATION OF THE LATEST CHANGE ON INCOME TAX TARIFF WITHIN THE SCOPE OF LEGAL SECURITY PRINCIPLE

ABSTRACT

In order for the rules of law to maintain order in social relations, it must have certain qualities. Legal security principle is the most important one of these qualities. The element of legal security is important both in terms of ensuring stability in the application of legal rules and in better understanding of the rules by the society. It is assisted by similar principles, such as certainty and inability to walk past. It is important for the legislators to take decisions by taking into consideration the principle of non-retroactivity, especially in order to make the tax laws more clear to the taxpayers. In our article, which discusses the current regulations in the Hizmet Digital Service Tax Law ve and Kanun Law Amending Certain Laws an, which has recently gained a great impact on the agenda, with our previous judicial decisions, we have criticisms about the problems of legal security and the inability of the past to be applied during the implementation of the articles in the Proposal is located.

Keywords: Digital Service Tax, Retrovalence, Legal Security, Legal Prıncıples On Tax, Tax Tranche.

Jel Classification: H39, K34, K49.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!