TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN E-TİCARET

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

Elektronik ticaret, kısaca e-ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması anlamına gelmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşmasından sonra önem kazanan elektronik ticaretin toplam ticaret hacminden aldığı pay hem dünyada hem de Türkiye’de gittikçe artmaktadır. Bu rakam dünyada bir trilyon dolara, Türkiye’de ise 30 milyar TL’ye doğru yol almaktadır. Bu artış elektronik ticari işlemlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinin öneminin de artmasına neden olmuştur. Elektronik ticaretin vergilendirilmesi kapsamında günümüz vergi kanunları incelendiğinde, özellikle mükellefiyetin belirlenmesi, işyeri kavramı, uluslar arası işlemler açısından gelirin elde edildiği yerin ve gelirin niteliğinin belirlenmesi gibi konularda zaman zaman yetersiz kaldığı görülmektedir. Uluslar arası işlemler söz konusu olduğunda daha da belirginleşen bu problemler, çözüm için uluslar arası işbirliğini de şart koşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, E-ticaret, internet, OECD, Model Vergi Anlaşması, Sunucu, işyeri

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, O30

E-COMMERCE IN TERMS OF INCOME TAX AND CORPORATE TAX

ABSTRACT

Electronic commerce, or e-commerce, may be simply defined as the production, advertising, sale and distribution of products via telecommunication networks. E-Commerce gained importance especially after internet had been pervaded all around the world and it’s share of world trade has been increasing day by day. This amount is expected to be 1 trillion in world and 35 billion TL in the coming years. This stiuation has led to an increase in the importance of taxation of revenue which was obtained via e-commerce. Current legislation might be unsufficient about taxation of revenue which was obtained via e-commerce. There are some ambiguity about determining permanent establishment, qualification of revenue, where revenue was obtained and similar issues. Because of these problems have international aspect, global cooperation is needed in order to solving problems that mentioned above.

Keywords: E-commerce, Electronic Commerce, Internet, OECD, Model Tax Convention, Server, Permanent Establishment

Jel Classification: H20, H25, H29, O30

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!