TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARŞ. GÖR. HÜSEYİN KUTBAY, ARŞ. GÖR. RECEP ASLAN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YATIRIM TEŞVİKLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Yatırım ve istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye kazandırılması ve benzeri nedenler için uygulamaya konulmuş olan yatırım teşvikleri, 1980 yılına kadar dış piyasalara uyum sağlamayı destekleyici nitelikte iken 24 Ocak 1980 ekonomi kararları ile dış ticareti serbestleştiren bir nitelik kazanmıştır. 1990’lı yıllarda bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikalar uygulanırken 2000 yılında ise teşvik sistemi revize edilerek getirisi yüksek teknolojik ürün üretimine yönelme başlamış ve 2009 yılında devreye sokulan teşvik sistemi ile ülke dört yatırım bölgesine bölünerek teşvik yelpazesi genişlemeye başlamıştır. 2012 yılında uygulamaya giren ve hala devam eden teşvik sistemi ise birçok özelliğinden dolayı bugüne kadar yapılan en kapsamlı teşvik sistemi olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmada, geçmişten günümüze uygulanan yatırım teşvik sistemleri incelenmiş ve ekonomiye katkıları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yatırım Teşviki, Bölgesel Kalkınma, Makroekonomik Göstergeler

Jel Sınıflandırması: E22, G31, O11

FROM PAST TO PRESENT INVESTMENT INCENTIVES AND ECONOMIC IMPACTS

ABSTRACT

Investment incentives, which put into practice for the raising investment and employment, reducing regional disparities, bringing foreign direct investments into to country and some similar reasons, were supportive adapting to foreing markets until 1980. After the 24th January 1980 decions, investment incentives acquired an allowing property for liberalization foreign trade. While in 1990’s inter-regional development disparity reducing policies were being implemented, but in 2000 incentive system was revised and high-yield technologic product manufacturing has been pursued and with the incentive system which put into effect in 2009, country divided into four investment territory and range of incentives initiate to expand. Since implementation in 2012, continuing new incentive system carries the distinction of being the most comprehensive system of incentives made so far due to the many features. In this study, applied investment incentives were examined from the past to the present and contributions were evaulated to economy.

Keywords: Investment Incentives, Regional Development, Macroeconomic Indicators

Jel Classification: E22, G31, O11

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!