TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN YURT DIŞINDAKİ GRUP FİRMASINA GÖNDERİLEN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERDE VERGİLENDİRME ESASLARI VE MÜKELLEFLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Türkiye’de faaliyet gösteren birçok firmanın yurt dışında da çeşitli yatırımları bulunmaktadır. Türkiye’de özellikle grup firmaları Türkiye’deki yatırımlarını yurt dışında da yapmak üzere yurt dışında gerek grup firmasına bağlı işletmeler teşekkül ettirmekte gerekse yurt dışındaki firmalarla bu yönde işbirliği yapmaktadır. Türk firmalarının yurt dışındaki yatırımlarının artmasına bağlı olarak firmalar Türkiye’de çalışan bir kısım personelini zaman zaman çalışmak üzere yurt dışındaki birimlerine göndermektedir. Bu personelin yurt dışında icra ettiği hizmetlerle ilgili ücret ödemeleri Türkiye’den yapılmaktadır. Bu durumda yurt dışında çalışan personele Türkiye’den yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi esasları özellikle yatırım yapılan ülke ile Türkiye arasında bir vergi anlaşması bulunması durumunda önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, bu makalemizde, ücret ödemelerini hem Türkiye’nin hem de yabancı ülkenin vergilendirmek istemesi durumunda ortaya çıkacak çifte vergilendirme probleminin iç mevzuat ve vergi anlaşmalarına göre çözüm yöntemleri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Global Yatırım, Grup Firması, Vergi Anlaşmaları, Bağımlı Faaliyetler, Mahsup ve İstisna Yöntemi.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

TAXATION PRINCIPLES FOR PAYMENTS TO PERSONNEL TEMPORARILY SENT TO GROUP COMPANY ABROAD AND SOME CONSIDERATIONS

ABSTRACT

Many companies operating in Turkey also have investments abroad. Turkey, especially with the formation of the group companies move business abroad due to the need to group companies abroad to make investments in companies abroad as well as in Turkey is cooperating in this direction. Depending on the increase in investment abroad by Turkish firms are sending the unit is to work abroad from time to time some staff working in Turkey. payment of fees related to the services it has performed abroad this staff is made from Turkey. In this case, the taxation of the payments made to staff working abroad, mainly in Turkey as an important issue, especially in case there is a tax treaty between the countries invested with Turkey emerges. Therefore, our article, wage payments in case of foreign countries as well as Turkey’s request taxed according to its domestic legislation and tax treaties of double taxation problems that arise resolution methods will be discussed.

Keywords: Global Investment, Group Company, Tax Treaty, Dependent Activities, Appropriation and Exception Method.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!