TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ VE VERGİSEL BOYUTU

Ocak 2013 Sayı 292

ÖZET

Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir. Portföyündeki varlıklardan kazanç elde eden gayrimenkul yatırım ortaklığı, yılsonunda bu kazancı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ortaklarına temettü olarak dağıtabilmekte ve böylece gayrimenkul gelirini ortaklarına aktarabilmektedir. GYO’ları, özel bir portföy yönetim şirketidir. Bu nedenle portföy oluşturulması, yönetilmesi, gerektiğinde değişiklikler yapılması, portföyü çeşitlendirecek yatırım riskini azaltmak, portföy yönetimini devam ettirmek ve değerini korumak için gerekli faaliyetlerde bulunurlar. GYO’ları portföylerinde sadece gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları bulundurabilirler. Yani bu şirketler, inşaat veya işletme şirketi olmayıp bu şirketlerin projelerini kendileri yürütemezler. Sadece başka şirketlerin inşaat projelerine finansman desteği sağlarlar. Genellikle iş merkezleri veya alışveriş merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin finansmanının sağlar. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak vergi kanunlarında belli istisna hükümleri getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelerin amacı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketlerinin mali ve sermaye yapısının güçlendirilmesi ve hakla açık şirketlere bireysel yatırımcıların katılımı ve desteği ile büyük gayrimenkul projelerinin gerçekleştirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Proje, inşaat, Hakla Arz, Sermaya Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi.

Jel Sınıflandırması: H25, H29, G23

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SYSTEM AND ITS TAX ASPECT

ABSTRACT

The objective of the real estate investment trust is investing in real estate with a high potential for return and in projects based on real estate and acquiring rent income and real estate purchase and sale profit from the real estate in their portfolios. A real estate investment trust that acquires earnings from the assets in its portfolio may distribute these earnings as dividends to its shareholders within the framework of Capital Market Board regulations, and thus it may transfer its real estate income to its shareholders. REITs are special portfolio management companies. Therefore, they engage in activities necessary to create and manage a portfolio, make changes in it when necessary, reduce the investment risk by diversifying the portfolio as well as to sustain and protect the value of portfolio management. REITs may only have real estate and capital market instruments based on real estate in their portfolios. In other words, these companies are not construction or manufacturing companies and they do not carry out the projects of these companies themselves. They only provide funding support for construction projects of other companies. They usually provide funding for large scale real estate projects such as business centers or shopping centers. Some exceptional provisions have been introduced in tax laws regarding taxation of earnings of real estate investment trusts. The purpose of the regulations in question is strengthening the financial and capital structure of Real Estate Investment Trusts and realizing large real estate projects with the participation and support of individual investors in publicly traded companies.

Keywords: Real Estate Investment Trust, project, Construction, Public Offering, Capital Market Law, Corporate Tax.

Jel Classification: H25, H29, G23

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!