TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GAYRİMENKUL VERGİ DEĞERİNİ TESPİTTE KULLANILAN YÖNTEMLERE BİR BAKIŞ VE TÜRKİYE UYGULAMASININ ANALİZİ

Ağustos 2018 Sayı 359

ÖZET

Dünya genelinde gayrimenkuller üzerinden alınan vergilere ve söz konusu gayrimenkuller için uygulanan değerleme yöntemlerine baktığımızda, birbirinden farklı vergileme ve değerleme yöntemlerin olduğu görülmektedir. Gelişmiş olan ülkelerde piyasa değerine bağlı gayrimenkul değerleme yöntemleri ağırlıklı bir şekilde uygulanırken gelişmekte olan ülkelerde ise ülkemizdeki uygulamaya benzerlik gösterir bir şekilde alan hesabı (metrekare birim fiyatı) üzerinden hesaplamaların daha sık kullanıldığı görülmektedir. Bu anlamda emlak vergisini ve gayrimenkule dayalı vergileri hesaplamak için dünyada da belirgin standardın olmadığı göze çarpmaktadır. Bu makalede dünyadaki gayrimenkuller için uygulanan vergileme ve değerleme yöntemleri ele alınacak olup Türkiye’de uygulanan vergileme ve değerleme yöntemleri ile karşılaştırması yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, Gayrimenkul Piyasa değeri, Gayrimenkul vergileri, Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri.

Jel Sınıflandırması: R30, R32, R33, R38, H71.

METHODS USED IN DETERMINING THE VALUE OF REAL ESTATE TAX AT A GLANCE AND AN ANALYSIS OF TURKEY’S APPLICATION

ABSTRACT

When we look at the methods used in determining the value of real estate tax applications on the globe, the diversity of taxation and valuation methods from real estate is striking. It is seen that in the developed countries, the methods of real estate appraisal due to the market value are applied predominantly, whereas in the developing countries, the calculations are more frequently used on the area based (square meter unit price) similar to the practice in our country. In this sense, it is obvious that there is no clear standard in the world to calculate real estate tax and real estate based taxes. The methods applied to real estate appraisals will be discussed and compared with Turkey’s application in this article.

Keywords: Real estate tax, Real estate market value, Real estate taxes, Land valuation methods

Jel Classification: R30, R32, R33, R38, H71.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!