TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GARANTİ BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ

Ekim 2014 Sayı 313

ÖZET

Danıştay 7. Dairesinin 19.03.2012 tarihli Karar’ında, garanti belgesinin; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna istinaden düzenlemesinin ve tüketiciye verilmesinin zorunlu olduğu, adı geçen Kanunda sınırları çizilen ve garanti yükümlülüğünü gösteren bir belge olarak nitelendirildiği, bu nedenle garanti yükümlülüğünü içeren garanti belgesinin Damga Vergisi Kanununa ekli 1 sayılı tabloda yer aldığı manada taahhütname mahiyetinde kabul edilemeyeceğinden, damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği belirtilmiştir. Her ne kadar, garanti belgesini taahhütname olarak nitelendirilerek damga vergisine tabi olması yönünde görüşler bulunsa da, Danıştay Karar’ında da açıklandığı üzere, garanti belgesi, garanti yükümlülüğünün tüketiciye hatırlatılmasından ibaret olduğu ve mevzuatta yer alanın ötesinde bir taahhüt de içermediğinden, garanti yükümlülüğüne ilişkin bir hususun ispatı ve belli edilmesi için garanti belgesinin varlığına gerek bulunmadığı düşünüldüğünden, garanti belgesinin Damga Vergisi Kanununa göre taahhütname olarak nitelendirilmek suretiyle damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Garanti Belgesi, Taahhütname, Damga Vergisi, (1) sayılı Tablo.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, K34

STAMP DUTY IN THE WARRANTY CERTIFICATE

ABSTRACT

In the Decision of the7th Office of the Council of State dated 19.03.2012, it was stated that the certificate of warranty must be issued referring to the Law on the Protection of Consumers and given to the consumers, that it is a certificate for which boundaries have been drawn in the aforementioned Law and which demonstrate the liability of warranty and therefore, since the warranty certificate containing the warranty liability cannot be considered as a letter of commitment as defined in the table no. 1 attached to the Stamp Duty Law, it should not be subjected to stamp duty. Even though there are views which regard the warranty certificate as a commitment letter and that it must be subject to stamp duty; as explained in the Decision of the Council of State, since the warranty certificate is all about reminding the consumer of the liability of warranty and since it does not contain any commitment beyond what is stated in the legislation, the presence of the warranty certificate is not considered to be needed to prove or ascertain an issue regarding the liability of warranty, the warranty certificate must be regarded as a commitment letter according to the Stamp Duty Law and must not be subjected to stamp duty.

Keywords: Law on the Protection of Consumers, Warranty Certificate, Commitment Letter, Stamp Duty, Table no (1).

Jel Classification: H20, H25, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!