TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FUTBOLCU MENAJERLİĞİ FAALİYETİ KAPSAMINDA YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Spor, kültürel bir organizasyon olarak yerli ve yabancı ülke insanlarını bir araya getiren en önemli sosyal organizasyonlardan bir tanesidir. Özellikle, Dünyada futbol organizasyonları, en sevilen spor dalı olarak insanları bir araya getirme özelliği itibariyle en önemli spor organizasyonlarından bir tanesi haline gelmiştir. Futbol endüstrisinin büyümesinde yabancı ülkelerden futbolcu transferi önemli bir yere sahiptir. Çünkü, yurt dışından yapılan transferler hem miktar hem de tutar itibariyle önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu da futbolcu transferi karşılığında futbolculara ve futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi hususunu önemli bir konu haline getirmiştir. Yabancı bir ülkede mukim kişilere futbolcu menajerliği hizmeti karşılığında yapılacak ödemelerin vergilendirilmesinde öncelikle ödeme yapılan kişi veya kurumun mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında imzalanmış olan anlaşma hükümleri uygulanacaktır. Anlaşma hükümlerine göre Türkiye’nin yapılan ödemeleri vergilendirme yetkisine sahip olması durumunda vergilendirme iç mevzuat hükümleri dairesinde yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Menajerlik, Futbolcu Transferi, Dar Mükellefiyet Rejimi, Vergi Anlaşmaları, Ticarî Kazanç, Serbest Meslek Kazancı.

Jel Sınıflandırması: H20, H29

PRINCIPLES OF TAXING PAYMENTS MADE TO FOREIGN REAL AND LEGAL PERSONS WITHIN THE SCOPE OF ACTIVITIES CARRIED OUT BY FOOTBALL PLAYER AGENTS AND SOME ISSUES TO BE CONSIDERED

ABSTRACT

Sports is one of the most significant social organizations bringing domestic and foreign people together as a cultural organization. Especially football organizations has become one of the most significant sports organizations in the World due to its characteristic of bringing people together as the most favorite sports branch. Football player transfers from abroad has a significant place in the growth of the football industry. This is because transfers from abroad have reached considerable amounts both in quantity and in sum. This, in turn, has made the issue of taxation of payments made to football players and players’ agents a significant issue. For taxation of payments to be made in return for football player agent’s service provided by people residing in a foreign country, the terms of the agreement signed between the country where the person or the institution resides and Turkey will apply. In case Turkey has the right to tax the payments made to Turkey according to the terms of the Agreement, taxation will be made within the framework of the provisions of the domestic legislation.

Keywords: Football players’ agents, Football Player Transfer, Limited Taxpayer Status, Commercial Income, Self-Employment Income

Jel Classification: H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!