TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FORM BA/BS’NİN ARTAN ÖNEMİ

Ekim 2019 Sayı 373

ÖZET

Zayi belgesine ilişkin Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı ile birlikte, zayi belgesi olmasa dahi resmi kurumların düzenlediği belgeler de yeterli olabilecektir. Bu durumda, sahte fatura organizasyonlarına ilişkin vergi incelemelerinde zorluk ortaya çıkabilir. Ancak vergi idaresine verilen Form BA/BS’lerin kullanımı bu durumda önem arz edecektir. Ayrıca zayi belgesinin vergi uygulamalarında aranılması gerektiğine yönelik yasal düzenlemenin yapılması vergi sisteminin sağlıklı işlemesi açısından faydalı olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Zayi Belgesi, Form BA/BS, Sahte Fatura, Vergi İncelemesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K30, K34.

INCREASING IMPORTANCE OF FORM BA / BS

ABSTRACT

With The Decision Of Unification Of Case-Laws Of The Council Of State with regard to the loss certificate, documents issued by official institutions may be sufficient even if there is no loss certificate. In this case, tax examinations for fraud billing organizations may be difficult. However, the use of Form BA / BSs given to the tax administration will be important in this case. In addition, it may be beneficial for the tax system to work properly in order to make the legal regulation that the loss certificate should be sought in tax applications.

Keywords: The Loss Certificate, Form BA/BS, The False Invoice, Tax Inspection.

Jel Classification: H20, H29, K30, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!