TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FİRMALAR TARAFINDAN YABANCI TURİST KAFİLESİNE VERİLEN HİZMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

Turizm sektörünün en önemli aktörlerinden bir tanesi seyahat acentalarıdır. Türk turizminin gelişiminde ve dünya ülkeleri ile rekabetinde turizm sektörünün plânlanması ve seyahat acentalarının önemine binaen bu kurum 1618 sayılı “Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu” ile düzenlenmiştir. Günümüzde Türk turizminde genel seyahat plânlaması paket turlar şeklinde gerçekleşmektedir. Aynı zamanda yabancı turist kafilesinin Türkiye’deki seyahatleri yerli ve yabancı seyahat acentaları tarafından organize edilmektedir. Bu nedenle, yerli ve yabancı seyahat acentaları arasındaki ilişkiler ve buna bağlı olarak yapılan ödemelerin vergilendirilmesi önemli bir yere sahiptir. Yabancı turist kafilesinin Türkiye’deki turistik gezilerinde aynı zamanda turist kafilesine eşlik eden yabancı bir gerçek kişi bu kafilenin iç ve dış organizasyonunu yapmaktadır. Bu hizmetine karşılık olarak bu kişilere çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemelerin vergilendirilmesi de konunun bir diğer boyutudur. Seyahat acentalarının Türkiye’deki faaliyetleri önemli bir yere sahip olduğu için yerli ve yabancı seyahat acentaları arasındaki ödemeler ve turist kafilesine eşlik eden yabancı gerçek kişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi esaslarını ortaya koymak üzere bu makale kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Seyahat acentası, işletme belgesi, turist kafilesi, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı, katma değer vergisi tevkifatı.

Jel Sınıflandırması: H24, L83.

TAXATION PRINCIPLES OF SERVICES PROVIDED TO TOURIST GROUPS AND SOME CONSIDERATIONS

ABSTRACT

One of the most important actors of the tourism sector are travel agencies. This institution, which is in the development of Turkish tourism and in competition with the countries of the world, is designed with the importance of the tourism sector and travel agencies, and it is regulated by Law No. 1618 “Travel Agents and Travel Agencies Association”. Today, general travel planning in Turkish tourism takes place as package tours. At the same time, travels of foreign tourists in Turkey are organized by domestic and foreign travel agencies. For this reason, the relationship between domestic and foreign travel agencies and the taxation of the payments made accordingly have an important place. Besides, during the travels of foreign tourist groups, a foreign real person who accompanies tourist cafes is doing the internal and external organization of this group. In return for this service, various payments are made to these persons. Taxation of these payments is another dimension. Since the travel agencies have an important place in Turkey, this article has been taken in order to lay out the principles for the payment of payments made between domestic and foreign travel agencies and payments to foreign real persons accompanying tourists.

Keywords: Travel agency, tourism operation license, tourist group, witholding of income and corporate tax, VAT deduction.

Jel Classification: H24, L83.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!