TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DOÇ. DR. MURAT BATI

FİNANSAL TÜREV ARAÇLARDAN “SWAPLARIN” VERGİSEL DURUMU

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

20’nci yüzyılın son çeyreğinden itibaren tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz, tüm yatırımcıların mali risklerle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Söz konusu krizin neden olduğu bu sorun, piyasalarda oluşan riskleri çeşitlendirip algılanmasını da zorlaştırmıştır. Bu sorunu aşmak için teknolojik gelişme kullanılmış ve piyasaların birbirleriyle iletişimde olması hedeflenmiştir. Bu durum finansal risklerin tüm ekonomide kendini hissettirerek küreselleşmesine neden olmaktadır. Teknolojik gelişme ve küreselleşme uluslararası arenada rekabetin artmasına ve söz konusu finansal risklerin daha da karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Söz konusu riskleri kontrol altında tutmak ve bu risklerden kurtulmak için farklı araçlar arama yoluna gidilmiş ve bunlardan biri olan türev araçların bulunması sağlanmıştır. Bu kapsamda başlıca türev araçlar olan futures, swap, forward ve opsiyon işlemlerinden swaplar tanımlanıp, swapların ülkemiz açısından vergilendirilmesi irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Türev Araçlar, Swap, Vergilendirme

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34

THE TAX RELATED SITUATION OF “SWAPS” AMONG FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS

ABSTRACT

The global economic crisis caused all investors to be faced with financial difficulties starting from the last quarter of the 20th century. This problem brought about by the crisis in question diversified the risks emerging in the markets and made them harder to be perceived. Technological progress was used to overcome this problem and the markets were aimed to be in communication with each other. This causes financial risks to be globalized and felt in the whole economy. Technological advancement and globalization led to increased competition and increased complexity of the financial risks in question. Different instruments have been sought to control and eliminate the risks in question and derivative instruments, which is one of these instruments, were found. Within this context; futures, swaps, forwards and options have been defined and taxation of swaps for our country has been addressed.

Keywords: Financial Derivative Instruments, Swaps, Taxation

Jel Classification: H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!