TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

FATURASIZ HAT ABONELERİ ÖDEDİĞİNİZ ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİ İADE ALABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Temmuz 2016 Sayı 334

ÖZET

GSM işletmecileri, abonelerine konuşma, mesajlaşma, internet şeklinde özel iletişim vergisine (ÖİV) tabi üç tür hizmet sunmaktadır. İnternet erişimiyle birlikte verilen haberleşme hizmetlerinde ÖİV oranı %25, yalnızca internet erişim hizmetinde ÖİV oranı ise %5’dir. İşletmeciler, faturalı hatlarda, abonenin ay sonundaki her bir hizmeti ne kadar kullandığını dikkate alarak, her bir hizmetin bedeli üzerinden kendi oranından ÖİV hesaplamaktadır. Buna karşılık faturasız hatlarda, kullanıcıların yükledikleri her bir Türk Lirası üzerinden ödenmesi gereken ÖİV, ay sonu beklemeden, yükleme anında peşin olarak %25 oranından beyan edilmektedir. Hizmetlerdeki oran farklılığı ve faturasız hatlarda verginin peşin ödenmesi mükelleflerin fazla ÖİV ödemelerine neden olabilmektedir. Konuyla ilgili olarak, 05.04.2016 tarih ve 29675 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 14 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliği ile faturasız hat abonelerine fazla ödedikleri (operatör tarafından fazladan beyan edilen) ÖİV’nin iadesini alma hakkı tanınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Faturalı Hat, Özel İletişim Vergisi, ÖİV İadesi, İnternet

Jel Sınıflandırması: H20, H29

PREPAID LINE SUBSCRIBERS, DID YOU KNOW THAT YOU COULD RECEIVE BACK THE SPECIAL COMMUNICATION TAXES YOU HAVE PAID?

ABSTRACT

GSM operators are offering three services subject to special communication tax to their subscribers: phone calls, messaging and internet. The Special Communication Tax (SCT) rate for communication services provided with internet access is 25%, while the SCT rate for internet access service only is 5%. In case of postpaid lines, operators calculate SCT according to their rates based on how much of each service was used by the subscriber at the end of the month. However, in prepaid lines, SCT to be paid on each Turkish Lira they load is declared to be 25% in advance at the time of loading without waiting for the end of month. The differences in proportion of services and advance payment of tax in prepaid lines may cause taxpayers to pay too much SCT.

Keywords: Postpaid Line, Special Communication Tax, SCT Return, Internet

Jel Classification: H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!