TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Engellilik İstisnasından Yararlanan Aracın Mirasçılara İntikali ve ÖTV Karşısındaki Durumu

Eylül 2015 Sayı 324

ÖZET

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin (2.) bendine göre kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan ilgili olanların malul veya engelliler ile bizzat kullanmak amacıyla özür durumuna uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir. Bununla birlikte engellilik istisnasından yararlanılarak söz konusu araçları iktisap edip, kayıt ve tescil işlemlerini yapan şahısların vefatının ardından bu araçların murisin mirasçılarına intikal etmesi halinde ortaya çıkacak sonuçlar ve yapılması gerekenler önem arz etmektedir. İstisnadan yararlanılan aracın veraset yoluyla intikal etmesi hususu muristen kalan terekenin yapısına bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi Kanunu açısından farklı sonuçlar doğurabilmekte ve özellikle mirasçılar açısından merak edilen sorunların başında gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Engellilik istisnası, veraset yoluyla intikal, feragat, tereke

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

TRANSFER OF THE VEHICLE THAT BENEFITS FROM THE EXCEPTION OF DISABILITY TO THE HEIRS AND ITS SITUATION IN TERMS OF THE SPECIAL CONSUMPTION TAX

ABSTRACT

According to subparagraph (2) of article 7 of the Special Consumption Tax Law no. 4760, the first acquisition by disabled and invalid persons as well as by disabled and invalid persons who have special mobilizing equipment made according to their disability for their own use of the relevant goods among the goods in the list no (II) attached to the law, which are subject to registration, are exempted from Special Consumption Tax, to be applied once in five years. However, the consequences and actions to be taken after passing of the individuals who acquired and registered such vehicles by benefiting from the disability exception if such vehicles are transferred to the heirs of the deceased person are important. The issue of transfer of a vehicle for which an exceptional advantage was used may lead to various consequences in terms of the Special Consumption Tax Law depending on the estate of the deceased person and is among the top issues which evoke curiosity among heirs.

Keywords: Disability exception, transfer through inheritance, renunciation, estate of a deceased person

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!