TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

EMRULLAH TÖREMEN

EMLAK VERGİSİNİN BELEDİYE GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYINA İLİŞKİN BİR ANALİZ

Mayıs 2018 Sayı 356

ÖZET

Belediyeler, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş ve tüzel kişiliğe sahip yerel yönetim birimlerinden biridir. Belediyeler kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için öz gelirlere gerek duyarlar. Belediyelerin öz gelirleri içinde en istikrarlı gelir kalemi emlak vergisidir. Emlak vergisi ilgili belediyelerce tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergilerdendir. Bu çalışmada, emlak vergisinin belediyeler itibariyle bütçe gelirleri ile vergi gelirleri içindeki durumu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, belediye, mali özerklik, bütçe

Jel Sınıflandırması: H20, H27, H29

AN ANALYSIS ON THE SHARE OF REAL ESTATE TAX IN MUNICIPAL REVENUES

ABSTRACT

The municipalities are one of the local government units that are established to meet local common needs and have legal personality. The municipalities need their own income to fulfill their assigned duties. The most stable income among the municipalities’ own revenues is the real estate tax. The real estate tax is related to the municipal taxes, accrued and collected taxes. In this study, the situation of the real estate tax in budget revenues and tax revenues as municipalities was evaluated.

Keywords: Real estate tax, municipality, fiscal autonomy, budget

Jel Classification: H20, H27, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!