TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

EMLAK VERGİSİ AÇISINDAN BİNA KAVRAMI

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

Emlak Vergisi açısından, taşınmaz varlıkların bina veya arazi olarak nitelendirilmesi alınacak emlak vergisinin bina ya da arazi vergisi olarak belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu yazımızda emlak vergisi açısından bina kavramının neyi ifade ettiği, diğer bir deyişle, hangi yapıların emlak vergisi açısından bina olarak kabul edildiği hususu ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Emlak Vergisi, Bina, Yapı, Arazi, Arsa

Jel Sınıflandırması: H20, H24, H29, K11

THE CONCEPT OF BUILDING IN TERMS OF PROPERTY TAX

ABSTRACT

Qualifying immovable properties as building and land is important for classifying the property tax to be received as building or land tax. In this article, we will scrutinize what the concept of building means for property tax, in other words, the issue of which structures are accepted as buildings in terms of property tax in line with the related legal and other legislative provisions.

Keywords: Property Tax, Building, Structure, Land, Plot

Jel Classification: H20, H24, H29, K11

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!