TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ELEKTRONİK TİCARETTE KDV UYGULAMASI

Temmuz 2014 Sayı 310

ÖZET

Elektronik ticarette Katma Değer Vergisi (Kdv) uygulamasını konu alan makalemizde; E-ticarete konu olan mal ve hizmetlerin Kdv karşısındaki durumu, Avrupa Birliği müktesebatı direktifleri çerçevesinde ele alınacak olup özellik arz eden dijital ürünlerin(virtual goods) vergilendirilebilirliği üzerinde durulacaktır. Bu çalışmanın amacı, fiziksel olmayan, online olarak satın alınıp yine online olarak tüketime konu edilen dijital kitap, müzik, ve film/video vs. gibi sayısallaştırılmış ürünlerin güncel Kdv mevzuatımız çerçevesinde nasıl vergilendirilebileceğini belirtmektir. Çalışmamız, çifte vergilendirmenin veya hiç vergilendirmemenin söz konusu olduğu tüketim vergileri üzerinde devletlerarası mutlak bir uzlaşı sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, Katma Değer Vergisi, Dijital Ürün, Avrupa Birliği, OECD,

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

VAT PRACTICE IN ELECTRONIC TRADE

ABSTRACT

Our article will deal with the practice of Value Added Tax (VAT) in electronic trade; it will cover the situation of goods and services subject to e-trade in the face of VAT within the framework of European Union acquis directives and the taxability of virtual goods will be addressed. The purpose of this study is to indicate how the digitized products such as digital books, music and film/video etc. purchased online and consumed again online, which are not physical, will be taxed within the framework of our current VAT legislation. Our study has revealed the necessity to reach an absolute interstate compromise on the consumption taxes for which double taxation or no taxation at all occur.

Keywords: E-trade, Value Added Tax, Digital Product, European Union, OECD,

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!