TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ELEKTRONİK DEFTER DEĞİŞMEZLİK PARADOKSU: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DEFTERİ NEDEN MUHAFAZA ALTINA ALMALI?

Haziran 2019 Sayı 369

ÖZET

Elektronik defter uygulamasının hayata geçirilişi ile beraber Türk mali yaşamında yeni bir döneme girilmiş bulunmaktadır. Değişmezliği noter tasdiki ile sağlanan fiziki ortamdaki kanuni defterlerden, asimetrik kriptolojinin kullanıldığı ve değişmezliğin sertifika sağlayıcıların yardımıyla sağlandığı elektronik ortamdaki defterlere geçiş başlamıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tasarlanan teknik mimari uyarınca, elektronik defterlerin içeriğinin değişmezliği garanti edilmekte ve değişiklik durumu tespit edilebilmektedir. Buna karşın, elektronik defterlerin değişmesi ifadesinden ne anlaşılması gerektiği veya değişiklik durumunun tespiti halinde Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hangi hükümlerin uygulanabileceği konusu ise net değildir. Bu amaçla, öncelikle mevcut elektronik defter mimarisinin dayandığı temeller açıklanmış, teknik olarak değişme ifadesinden ne anlaşılması gerektiği ortaya konulmuş ve mevcut mimarinin yarattığı sorunlar dile getirilmiştir. Sonrasında değişiklik ifadesinden hukuken ne anlaşılması gerektiği izah edilerek ve veri bütünlüğüne ek olarak mali bütünlüğün önemi üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Defter, Elektronik Defter Mimarisi, Elektronik Defterin Değişmezliği, Elektronik Defter Boyutuyla Vergi Suçları.

Jel Sınıflandırması: M15, M41, M48, H29.

ELECTRONICS BOOK UNCHANGE PARADOX: THE REVENUE ADMINISTRATION WHY SHOULD THE ELECTRONICS BOOK BE CONSIDERED?

ABSTRACT

With the realization of the electronic ledger application, a new era has been entered in Turkish financial life. The transition from the legal books in the physical environment provided by a notarized notarized passport, asymmetric cryptology, and in the electronic books where the invariance is provided with the help of the certificate providers, has started. In accordance with the technical architecture designed by the Revenue Administration, the inviolability of the content of electronic books is guaranteed and the change status can be determined. On the other hand, it is not clear what is to be understood from the expression of the change of electronic books, or in the case of the change status, which provisions in the Tax Procedure Law can be applied. For this purpose, firstly the foundations of the current electronic notebook architecture were explained, and what was to be understood from the expression of the technique was revealed and the problems created by the existing architecture were expressed. Afterwards, the importance of financial integrity in addition to data integrity was explained by explaining what the legal expression should be understood.

Keywords: Electronic Book, Electronic Book Architecture, Invariance of Electronic Book, Tax Crimes with Electronic Book Size.

Jel Classification: M15, M41, M48, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!