TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

EĞİTİM/SAĞLIK HARCAMALARININ BEYAN EDİLEN GELİRDEN İNDİRİMİ

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre tam ve dar mükellef gerçek kişilerin elde etmiş oldukları yedi gelir unsuruna ilişkin kazanç ve iratların toplanarak beyan edilmesi durumunda; mükellefler tarafından vergilendirme döneminde yapılan bazı harcamalar vergiye tabi matraha ulaşılması anında indirim konusu yapılabilmektedir. Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocukları için Türkiye’de yapmış olduğu eğitim ve sağlık harcamaları; beyan ettikleri gelirin %10’unu aşmaması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla beyan edecekleri gelirden indirim konusu yapılabilmektedir. Eğitim ve sağlık harcamaları, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelirin Toplanması, Yıllık Beyanname, Beyan Edilen Gelir, İndirimler, Eğitim ve Sağlık Harcaması, Küçük Çocuk.

Jel Sınıflandırması: E62, H2.

DEDUCTION OF EDUCATION / HEALTH CARE EXPENSES FROM DECLARED INCOME

ABSTRACT

According to Income Tax Law No. 193, in case of aggregation and declaration of income and revenues related to the seven income elements obtained by full and limited taxpayers, some expenses made by the taxpayers during the taxation period would be deducted when tax base is calculated. The education and health care expenses for the taxpayers’ oneself, their spouse and children done in Turkey would be deducted from the annual revenue declared in tax return in condition not to exceed the 10% of total revenue and to be verified by the documents taken from the individual or legal personalities who are personal or corporate income taxpayers. Education and health care expenses would be considered as a deduction in determining the income tax base for the year in which the expenses are done.

Keywords: Aggregation of income, annual tax return, declared income, deductions, education and health care expenses, children.

Jel Classification: E62, H2.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!