TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

E-TİCARETTE İŞ MODELLERİ

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

Son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, gerek sağladıkları olanaklar gerekse müşteri beklentilerinde yol açtıkları artışlar sayesinde, ticaret alanında yeni ve gelişmiş değer teklifleri olan elektronik iş modellerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu iş modelleri içinde, alıcı ve satıcıları biraraya getirerek elektronik ortamda alışveriş yapmalarına olanak veren elektronik pazaryerleri, perakendeciler ile müşterileri elektronik ortamda biraraya getiren elektronik perakendecilik siteleri, odaklanma avantajına sahip dikey iş alanı siteleri, kullanıcılarına aradıkları ürüne ait alternatiflerin teknik özelliklerini ve fiyat bilgilerini karşılaştırabilecekleri bir platform sunan ürün karşılaştırma siteleri, stok fazlası veya seri sonu ürünlerin elektronik ortamda kampanya bazlı satışının yapılmasını baz alan özel alışveriş kulüpleri, potansiyel müşterilere fırsat sunarak müşteriler nezdinde reklamını yapmak ve yeni müşterileri kendisine çekmek isteyen işletmelere olanak tanıyan grup satınalma siteleri öne çıkmaktadır. Değişim ve dönüşümlere ayak uydurabilen ve ortaya çıkan fırsatları değerlendiren işletmeler bu yeni ekonomi ortamında müşterilerinin memnuniyetini en iyi şekilde sağlayanlar olmakta, bu sayede pazardaki varlıklarını yaratmakta ve pekiştirmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Yeni Ekonomi, İş Modeli, E-Ticaret, Elektronik Pazaryeri, Elektronik Perakendecilik, Dikey İş Alanı Siteleri, Ürün Karşılaştırma Siteleri, Özel Alışveriş Kulüpleri, Grup Satınalma Siteleri

Jel Sınıflandırması: O30 O33 O39

BUSINESS MODELS IN E-COMMERCE

ABSTRACT

The recent technological developments have led to the emergence of electronic business models with new and advanced value offers in trade thanks to both the opportunities they provide and to the increases they caused in the expectations of customers. These business models include electronic market places that gather buyers and sellers together and allow them to shop in the electronic environment, electronic retail sites that gather retailers and customers together in the electronic environment, vertical work field sites with the advantage of focusing, product comparison websites which provide a platform for its users where they can compare technical properties and price information of alternative options for the product that they wish to buy, special shopping clubs which are based on campaign-based sales of excess stock or clearance sale products in the electronic environment and group purchasing websites which provide opportunities to potential customers and make advertisements for customers and also provide opportunities for businesses to attract new customers. Businesses that can keep up with the changes and transformations and that can make good use of the emerging opportunities are the ones that provide the best customer satisfaction in this new economic conjuncture and therefore they create and solidify their existence in the market.

Keywords: New Economy, Business Model, E-Commerce, Elektronic Marketplace, Elektronic Retailing, Vertical Work Field Sites, Product Comparison Websites, Special Shopping Clubs, Group Purchasing Websites

Jel Classification: O30 O33 O39

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!