TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

E-TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YAŞANAN SORUN “VERGİLENDİRME YETKİSİ”

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi noktasında hem ulusal hem de uluslararası alanda tartışmalar vardır. Bu tartışmaların başında, e-ticarette taraf olan ülkelerin vergilendirme yetkilerinin sınırları gelmektedir. Uluslararası vergilendirme prensibi iki temel noktada, kaynak ve ikametgâh esasına dayanmaktadır. E-ticaretteki gelişim süreci ile devletlerin ekonomik sınırlarının, coğrafi sınırlarını aşması buna karşın mevcut yasal düzenlemelerinin küresel ticaret alanlarını kapsayamaması, e-ticarete taraf ülkeler arasında vergilendirme yetkisinin sınırlarının ne olacağı, bugün için en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelirin elde edildiği yer ve işyeri kavramları ile kaynak ve varış ilkesi bakımından e-ticaret faaliyetlerinin vergilendirilmesi konusu sorun çıkarmaktadır. Çalışmanın amacını e-ticarete taraf olan devletlerarasında vergilendirme yetkisinin hangi devlete ait olduğu, kaynak devlet ve ikametgah devlet arasında bu konuda yaşanan sorunlar; buna karşın OECD tarafından spesifik kararların alınamamasının getirdiği yorum farklarından bahsedilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, İşyeri, Sunucu, Kaynak Devlet, İkametgâh Devlet

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

THE POSSİBLE PROBLEM ENCOUNTERED IN THE TAXATION OF E-COMMERCE: “THE AUTHORITY OF TAXATION”

ABSTRACT

There are ongoing debates regarding the taxation of electronic trade both at the national and international level. On top of these debates are the limits to the taxation powers of the countries that are parties to the e-commerce. International taxation principle rests upon two basic principles: origin and residence. Today we are faced with the most important problem of how the limits to the taxation powers among countries that are parties to the e-commerce will be because of the fact that although the economic boundaries of governments surpassed their geographical boundaries, the current legal regulations cannot cover the global trade areas. The issue of taxation according to the principle of origin and destination as well as the concepts of the place and the workplace where the income is acquired constitutes a problem. The purpose of the paper is to deal with the question of which governments have the authority of taxation among governments that are parties to the e-commerce, the problems encountered regarding this issue among the country of origin and the country of destination and the differences in interpretation brought about by OECD’s not taking specific decisions.

Keywords: E-commerce, Workplace, Server, Country of Origin, Country of Residence

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!