TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

E-İMZA VE İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN SÖZLEŞMELERİN DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

Bir bilginin üçüncü tarafın erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşan elektronik imzanın ticaret hayatına girmesi güven sorununu büyük ölçüde çözmeyi hedeflemektedir. Elektronik ortamda veya internet üzerinden yapılan sözleşmelerin hukuksal geçerliliği ülkelerin yaptığı kendi yasal düzenlemeleriyle yasal zemine oturmaya başlamıştır. Söz konusu sözleşmelerin hukuksal ve vergisel boyutu da her geçen gün önem kazanmaktadır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda 5228 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle elektronik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler damga vergisinin kapsamına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektronik İmza, Damga Vergisi, Elektronik Sözleşme, Elektronik Ticaret

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

E-SIGNATURES AND EVALUATION OF CONTRACTS MADE THROUGH THE INTERNET WITH RESPECT TO STAMP TAX

ABSTRACT

Introduction of electronic signature in the business life, which is made up of letters, characters or symbols and which guarantees that a piece of information is delivered in an environment that is closed to the access of third parties without distorting its integrity and by verifying the identities of the parties. The legal validity of the contracts made in the electronic environment or through the internet has started to have a legal basis with the legal regulations made by the countries themselves. The legal and tax-related aspect of the contracts in question are increasing in importance day by day. Documents created in the electronic environment and in the form of electronic data have been included within the scope of the stamp tax with the amendment made by the Law no. 5228 in the Stamp Tax Law no. 488.

Keywords: Elektronic Signature, Stamp Tax, Elektronic Contract, Elektronic Trade

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!