TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

E-DEFTER İLE VERGİ İNCELEMESİ

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

2016 Mart ayı itibariyle e-defter kullanan mükellef sayısı 50.000’e yaklaşmış durumdadır. Dolayısıyla bu mükellefler, uygulamaya geçtikleri yıldan itibaren e-defterleri üzerinden inceleneceklerdir. e-Defterlerin ibraz edilmesi, e-defter beratlarının uyumluluk kontrollerinin nasıl yapılacağı, vergi inceleme tutanaklarına defter tasdik bilgileri yerine e-defterle ilgili hangi bilgilerin alınacağı, e-defterler üzerinden nasıl vergi incelemesi yapılacağı hususlarında yeterli düzenleme mevcut değildir. Ancak, yapılacak idari düzenlemelerle birlikte inceleme süreciyle ilgili tereddüt hâsıl olan durumlar da zamanla ortadan kalkacaktır.

Anahtar Kelimeler: e-Defter, e-İnceleme, e-Defter İbrazı, Vergi İncelemesi.

Jel Sınıflandırması: H20,H29

TAX INSPECTION BY E-BOOK

ABSTRACT

The number of taxpayers using e-books has approached 50.000 as of March, 2016. Therefore, these taxpayers will be inspected using their e-books starting from the year they adopt the practice. The regulations are not sufficient regarding submission of e-books, how to make the compliance checks of e-book documents, which information about e-books will be included in the tax inspection protocols instead of book certification information and how to conduct tax inspection using e-books. However, with the administrative regulations to be made, situations causing hesitation regarding the inspection process will also be eliminated in time.

Keywords: e-Book, e-Inspection, Submission of e-Book, Tax Inspection.

Jel Classification: H20,H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!