TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DÖVİZE ENDEKSLİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN GÜNCELLENMESİ

Şubat 2019 Sayı 365

ÖZET

Sözleşmelerin güncellenmesi ile ilgili olarak tarafların belirli bir değişim oranında/kur değerinde mutabık kalınamaması veya taraflardan en az birinin anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle sözleşmenin değiştirilememesi halinde; akdedilen sözleşmelerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, 02.01.2018 tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Merkez Bankası efektif satış kuruna (1 ABD Doları=3,7776 TL, 1 Euro= 4,5525 TL) aynı tarihten itibaren her ay Türkiye İstatistik Kurumu’nun, açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Dövize Endeksli İş Sözleşmesi, Türk Parası Şeklinde Ödeme, Tüketici Fiyat Endeksi, İş Sözleşmesinin Güncellenmesi.

Jel Sınıflandırması: K2, K4, K12, K30, K31.

UPDATE OF THE EXCHANGE INDEXED LABOUR CONTRACT

ABSTRACT

In case the contract cannot be changed due to the fact that the parties cannot agree at a certain exchange rate / exchange rate for the updating of the contracts or at least one of the parties does not approve the agreement; In the agreements entered into foreign currency or value determined as indexed to foreign currencies, 01.02.2018 Date of designated indicative of the Central Bank of the effective exchange rate of (1 US dollar = 3.7776 per 1 euro = 4.5525 TL) Statistical Institute Turkey every month on the same date Consumer Price Index (CPI) will be determined by applying monthly change rates.

Keywords: Exchange Indexed Labour Contract, Payment Shaped Turkish Lira, The Consumer Price Index, Updating the Labor Contract.

Jel Classification: K2, K4, K12, K30, K31.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!