TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DÖVİZE DAYALI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Mart 2020 Sayı 378

ÖZET

Türev piyasalar, organize piyasalar ve organize olmayan tezgâh üstü piyasalar olarak şekillenmektedir. Bireysel ve kurumlar çeşitli saiklerle türev piyasalarda işlem yapmaktadırlar. Vadeli işlem sözleşmeleri bunlardan en çok bilinen ve uygulananıdır. Vadeli işlem sözleşmelerinin en yaygın olanı ise future ve forward sözleşmeleridir. Future sözleşmeleri organize piyasalarda işlem görürken, forward sözleşmeleri organize olmayan piyasalarda her hangi bir şekil şartı öngörülmeden serbestçe düzenlenebilmektedir. Bu kapsamda organize piyasa olan “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası” Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermektedir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri pay, döviz, endeks, kıymetli madenler, emtia, enerji, metal, faiz ve yurt dışı endeksleri üzerine vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri olarak düzenlenebilmektedir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve elde edilen getirilere bağlı olarak vergisel konular gündeme gelmektedir. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28 inci maddesi hükümlerine göre bankalar, sigorta şirketleri ve bankerler banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olmaktadır. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri nakdi uzlaşı ve fiziki teslimata göre sonuçlandırılmaktadır. Banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefleri tarafından icra edilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucunda lehe kalan para olduğu takdirde bu BSMV nin konusuna girmektedir. Ayrıca kambiyo işlemi olan döviz satış tutarı üzerinden yapılan belirlemeler sonucunda BSMV hesaplanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, banka ve sigorta muameleleri vergisi, kambiyo işlemleri, istisna.

Jel Sınıflandırması: G20, G21, H20

STATUS OF EXCHANGE BASED FUTURES AND OPTIONS CONTRACTS IN TERMS OF BANKING AND INSURANCE TRANSACTIONS TAX

ABSTRACT

Derivative markets are structured as organized markets and unorganized over-the-counter markets. Individuals and institutions trade in derivative markets with various motives. Futures contracts are the most well-known and most applied ones. The most common derivative contracts are future and forward contracts. While future contracts are traded in organized markets, forward contracts can be freely traded in unorganized markets without any form requirement. In this context, as an organized market “Futures and Options Market” operates within the body of Borsa İstanbul A.Ş. Futures and options contracts can be issued as derivative contracts on stock, currency, index, precious metals, commodity, energy, metal, interest and foreign indexes. Depending on the futures, options contracts and the gained returns, tax issues are brought to the agenda. According to the provisions of Article 28 of the Expenditure Tax Law No. 6802, banks, insurance companies and bankers are taxpayers of the banking and insurance transactions tax. Futures and options contracts are concluded according to cash settlement and physical delivery. This is in the subject of BITT if there is any money left in favor of the BITT taxpayer, after futures and options contracts are executed. In addition, BITT is calculated on foreign exchange sales amount according to the regulation.

Keywords: Futures and options contracts, banking and insurance transaction tax, foreign exchange transactions, exception.

Jel Classification: G20, G21, H20

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!