TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Aralık 2012 Sayı 291

ÖZET

İşletmeler açısından dönem sonunda yapılacak işlemler, işletmenin gerçek durumunun tespit edilebilmesi, verginin doğru hesaplanabilmesi ve gerek işletmeyle ilgili gerekse üçüncü kişilere işletme ile ilgili doğru bilgi aktarımı anlamında önem arz etmektedir. Dönem sonlarında mevcutların, alacak ve borçların değerlemesi yapılmakta, işletmenin gelir ve giderleri ortaya konularak, işletmenin fiili durumu tespit edilmektedir. Dönem sonu işlemlerinin en önemli kısmı ise envanter çıkarılmasıdır. Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir. Kasa, stoklar, amortismana tabi iktisadi kıymetler gibi işletme varlıklarının envanterinin çıkarılarak varsa eksiklik yada fazlalıkların tespit edilmesi, nedenlerinin araştırılması ve muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Yine bu kıymetlere ilişkin değerleme işlemlerinin de yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca işletme faaliyetleri neticesinde elde edilen gelir ve karlar ile gider ve maliyet unsurlarının muhasebe kayıtlarının yapılarak ödenecek verginin doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dönem sonu işlemleri, envanter, kasa sayım, amortisman, yenileme fonu

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, M41

ACCOUNTING OF PERIOD-END PROCEDURES

ABSTRACT

Procedures to be carried out at the end of the period have importance for companies for determining the real status of the company, for correct calculation of taxes and for communicating correct information about the company or to third parties regarding the company. At period ends, valuation of assets, receivables and liabilities is made, and revenues and expenses of the company are revealed and actual state of the company is determined. The most important part of period-end procedures is taking inventory. Taking inventory is determining definitely and with a curriculum the assets, receivables and liabilities on the day of balance sheet by counting, measuring, weighing and valuing. Inventory of company assets such as vault cash, stocks, economic assets subject to depreciation must be taken, and deficits or surpluses, if any, must be determined, their reasons must be investigated and accounted for. It is also important to carry out the valuation procedures regarding these assets. In addition, accounting entries of revenues and profits as well as expense and cost elements acquired as a result of company’s activities must be made and the tax to be paid must be correctly calculated.

Keywords: Period-end procedures, inventory, cash count, depreciation, renewal fund

Jel Classification: H20, H25, H29, M41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!