TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI/ÖRTÜLÜ SERMAYE (2012)

Aralık 2012 Sayı 291

ÖZET

Bu yazımızda, dönem sonunda hesapların kapatılıp kesin mizanın çıkarılması sırasında yapılması gereken işlemler çerçevesinde, transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye mevzuatı açısından ne yapılması gerektiği konusu üzerinde durulmaktadır. Yapılması gerekenleri ikiye ayırabiliriz: birincisi; düzeltme ve ikincisi belgelendirme. Düzeltme, dönem içinde yapılan işlemlerin transfer fiyatlandırması ve/veya örtülü sermaye yoluyla vergi kaybına sebep olunup olunmadığının araştırılması ve eğer sebep olmuşsa, cezalı tarhiyatla karşı karşıya kalmadan, vergi kaybının giderilmesidir. Tabii ki; düzeltme iki taraflı olarak yapılacaktır. Bir taraf, vergi kaybını giderici işlemler yaparken, karşı taraf da, daha önce vergiye tabi tuttuğu geliri, vergiden istisna ederek düzelterek, çifte vergilendirmeyi önleyecektir. Vergi mevzuatının, hem transfer fiyatlandırması ve hem de örtülü sermaye için, yapılan transferin dönem sonunda, dağıtılmış sayılacağı hükmü ile, işlemin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki sürede düzeltmeye olanak sağladığı kabul edilmektedir. Yıl sonunda yapılması gereken ikinci işlem ise, belgelendirmedir. Bilindiği gibi; iki belgelendirmenin mutlaka yapılması gerekmektedir: birincisi, bildirim-ki, yıllık beyanname ile birlikte verilmesi gerekmektedir- ; ikincisi yıllık rapor-ki, talep edildiğinde verilmesi gerekmektedir-.Anlaşılacağı üzere bunların sunulma tarihleri dönem sonundan daha sonra olmakla beraber , hazırlanmaları konusunda bir takım çalışmaların dönem sonunda yapılmaması halinde, sonradan düzenlenmeleri sırasında, giderilmesi olanaksız uyumsuzluklar ortaya çıkabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye, yılsonu işlemleri, düzeltme ve belgelendirme.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

PERİOD-END PROCEDURES AND TRANSFER PRİCİNG/HİDDEN CAPİTAL (2012)

ABSTRACT

The following article covers the actions to be taken when preparing a final trial balance after accounts are closed at year-end, from the perspective of transfer pricing and thin capitalisation legislation. We can divide the actions to be taken for this purpose into two groups: Adjustments and documentation. An adjustment means that first a study must be carried out to determine if related party transactions made during the accounting year create any transfer pricing or thin capitalisation risk and if so what can be done to remedy this risk and avoid a tax loss without facing any tax assessment penalty. Of course, such an adjustment would be made bilaterally by the two parties involved, with one party adjusting to compensate for the tax loss and the other exempting the income taxed previously in order to prevent double taxation. It is commonly accepted that tax legislation provides taxpayers with the opportunity to make adjustments during the period between the transaction date and the year-end based on the assumption that the transfer will be deemed to have been distributed at the year-end for transfer pricing and thin capitalisation purposes. The second transaction that should be carried out at the year-end is documentation. As known, legally, two documents have to be prepared: the first is a declaration to be submitted to the authority attached with the corporate income tax return; the second is the annual report to be submitted to the authority upon request. Although, their submission date is subsequent to the year-end, if some preparations are not made in the scope of year-end work, there might be some irreparable discrepancies if the documents are submitted on the deadline.

Keywords: Transfer pricing, thin capitalisation, year-end closing work, adjustments and documentation.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!