TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Şubat 2020 Sayı 377

ÖZET

1 Mart 2020’den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüş olan (7194 SK md.7) Dijital Hizmet Vergisi (DHV), Türk Kanun Koyucusu’nun dijital hizmet sunan cirosu yüksek çok uluslu işletmelerin vergiden kaçınma ya da vergiyi dolanma stratejileriyle Türkiye’de elde ettikleri kazanç üzerinden vergi ödememelerine verdiği bir tepki olarak kabul edilebilir. Bu vergi ile, dijital ekonominin vergilendirilmesine ulusal çözüm üreten ülkeler kervanına Türkiye de katılmıştır. Halihazırda böyle bir verginin uygulanmasına Fransa’da başlanmıştır1; İtalya’da 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek şekilde bir DHV öngörülmüşse de, 2019 İtalyan Bütçe Kanunu halen tasarı aşamasında olduğundan bu gerçekleşmemiştir; Birleşik Krallık’ta ise 1 Nisan 2020’den itibaren uygulanması planlanmaktadır. Kanada, Avusturya, Endonezya, Polonya ve Slovakya gibi pek çok ülke, DHV hazırlığı içindedir. AB Komisyonu ise, 2018 yılında bazı dijital hizmetlerden elde edilen hasılattan dijital hizmet vergisi alınmasına ilişkin ortak sistem hakkında bir Konsey Direktifi Önerisi’nde bulunmuştur2. Ancak, tüm bu gelişmelere karşın, meseleye OECD düzeyinde adil, çok taraflı bir uluslararası çözüm bulunmadığı sürece, ülkelerin kendi başlarına DHV yoluyla ürettikleri ulusal çözümün çifte vergilendirme gibi yeni sorunlar doğuracağı açıktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de dijital hizmet vergisi, gelir üzerinden alınan vergi, çifte vergilendirme, verginin mali güçle orantılı olması ilkesi, yasallık ilkesi, temel hak ve özgürlükler

Jel Sınıflandırması: K34, K33, K38, H24

DIGITAL SERVICE TAX

ABSTRACT

The Law on the digital service tax, which comes into effect on March 1, 2020, can be considered as a reaction of the turkish legislator to strategies of MNEs which use and provide digital services in Turkey to avoid or circumvent income tax. Thus, Turkey has joined to the countries, which create a national solution to the problem regarding the taxation of digital ecenomy. France has already begun to implement a Digital Service Tax (DST), Italy introduced a DST, which should have entered in force as from January 1, 2020, but the 2019 Italien Budget Law is still in a draft version undergoing final approval, and United Kingdom plans to implement a DST as of April 1, 2020. Many countries such as Canada, Austria, Indonesia, Poland and Slovakie are in preapering a DST. Europen Commission has proposed a Council Directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting from the provision of certain digital services in the year of 2018. However, despite all these efforts, unless there is not a fair, multilateral, international solution at OECD level, it is a clear fact that a national solution in form of DST that countries produce on their own will create new problems such as double taxation.

Keywords: Digital service tax of Turkey, tax on income, double taxation, ability to pay principle, legality principle, fundamental rights and freedoms

Jel Classification: K34, K33, K38, H24

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!