TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

Bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede dijital ekonominin yarattığı vergisel sorunlar uzun zamandır tartışılmaktadır. Dolayısıyla bazı ülkelerde dijital hizmet vergisi uygulamalarına başlanmış, bazılarında ise kanun taslakları hazırlanmıştır. Ülkemizde de orta ve uzun vadede vergi kaybının önüne geçmek amacıyla dijital hizmet vergisi yürürlüğe konulmuştur. 16 ila 20 işletmenin mükellefiyet kapsamına girmesi beklenen dijital hizmet vergisinin 30 milyon TL civarında hasılat sağlayacağı düşünülmektedir. Dijital hizmet vergisi özellikle, müstakil bir kanunla düzenlenmemiş olması, vergi oranının yüksekliği, çifte vergilemeye neden olabileceği ve dijital hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idarenin kararıyla faaliyetlerinin engellenmesi yönündeki düzenleme dolayısıyla tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Hizmet Vergisi, Hizmet Sağlayıcı, Verginin Konusu, Verginin Mükellefi, Verginin Oranı.

Jel Sınıflandırması: H25, K23, K30, K34, K39.

THE ASSESSMENTS ON DIGITAL SERVICE TAX

ABSTRACT

The development in information technology and the problems related to taxing digital economy creates within this scope have been longly debated. Thus, digital service tax applications have been started in some countries and draft bills have been proposed in other countries. Digital service tax is entered into force in Turkey to hamper tax loss in medium and long term. It is thought that digital services tax is expected to be interested in 16-20 businesses which creates 30 million TL. It has brought debates due to the reasons in that its rate is high, that it can cause double taxation, that if digital service providers do not fulfill their obligations its activities can be hampered by Tax Office.

Keywords: Digital Service Tax, Service Provider, Tax Object, Taxpayer, Tax Rate.

Jel Classification: H25, K23, K30, K34, K39.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!