TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLK İZLENİMLER, SORUN VE SORUNSALLAR

Ocak 2020 Sayı 376

ÖZET

7 Aralık 2019 tarihinde, 7194 sayılı ““Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiş ve bununla beraber yeni bir vergi olan “Dijital Hizmet Vergisi” ihdas edilmiştir. Bu makalede de öncelikle unsurları itibariyle bu vergi Fransa ile karşılaştırmalı olarak incelenecek ardından da verginin unsurlarının taşıdığı sorunlar ve ortaya çıkabilecek sorunsallar değerlendirilecektir. Bu bağlamda Dijital Hizmet Vergisi, verginin belirginliği ilkesi, mali güce göre vergilendirme ilkesi, eşitlik ilkesi ve haber alma ve verme hürriyeti açısından incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Dijital Hizmet Vergisi

Jel Sınıflandırması: K, K3, K34

DIGITAL SERVICE TAX; FIRST IMPRESSIONS AND PROBLEMS

ABSTRACT

On 7th December 2019, Law on “Digital Service Tax and The Amendment on Certain Laws and Decree Law No 375” No 7194 enacted and “Digital Service Tax” is created. In this article, first of all, this tax will be examined in terms of its elements and then the problems in the tax elements and the problems that may arise will be evaluated. In this context, Digital Service Tax will be examined in terms principle of clarity and definiteness, the principle of taxation according to financial power, the principle of equality and the freedom of obtainment of information.

Keywords: Tax Law, Turkish Tax System, Dijital Service Tax

Jel Classification: K, K3, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!