TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ FARKLILIĞINDAN DOĞAN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARHİYATINDA GECİKME FAİZİ HESAPLANABİLİR Mİ?

Haziran 2016 Sayı 333

ÖZET

Ülkemizde servet transferleri veraset ve intikal vergisine tabidir. Söz konusu verginin uygulaması matrahın tespiti, beyanı, tarhı, ceza kesilmesi, ödeme süreleri ve zamanaşımı gibi pek çok uygulama bakımından diğer vergilerden farklılık arz etmektedir. Öncelikle bu vergide ikili bir tarhiyat usulü benimsenmiş, ilk ve nihai tarhiyat ayrımına gidilmiştir. Her iki aşamadaki değerleme ölçüleri Kanunda farklı belirlenmiştir. Bu farklılıktan doğan vergi nihai tarhiyat aşamasında cezasız olarak ikmalen tarh edilmektedir. İlave tarhiyat için ceza kesilmemekle beraber gecikme faizi hesaplanmaktadır. Mevcut uygulama, mükellefin üzerine düşen tüm yasal zorunlulukları zamanında yerine getirse ve tahakkuk eden vergileri vadesinde ödese dahi, gecikme faizi hesaplanmasını gerektirmektedir. Değerleme farkından doğan ilave vergi farkı için bu şekilde gecikme faizi hesaplanması mükellefleri mağdur ettiği gibi hukuki tartışmalara da açıktır. Bu nedenle yapılacak bir idari düzenlemeyle, hukuken tartışmalı olan gecikme faizi hesaplanmasına son verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Veraset ve intikal vergisi, gecikme faizi, ilk tarhiyat, nihai tarhiyat, değerleme farkı.

Jel Sınıflandırması: H20, H29

CAN DEFAULT INTEREST BE CALCULATED IN THE ASSESSMENT OF INHERITANCE AND TRANSFER TAX ARISING FROM DIFFERENCES IN VALUATION CRITERIA?

ABSTRACT

Wealth transfers are subject to inheritance and transfer tax in our country. Application of the tax in question is different from other taxes in terms of many practices such as base determination, declaration, assessment, imposing fines, payment periods and time limitation. First of all, a dual assessment procedure has been adopted for this tax, and a distinction has been made between initial and final assessment. Valuation criteria in both stages have been established differently in the Law. The tax arising from this difference is assessed additionally without fine in the final assessment stage. No fines are imposed for additional assessment, but default interest is calculated. The practice in question requires calculation of default interest even if the taxpayer fulfills all legal obligations assigned to them on time and pays all taxes accrued within due time. Such calculation of default interest for the additional tax difference arising from valuation difference is unjust towards taxpayers and is open to legal debates. Therefore, an administrative regulation should be made to put an end to the calculation of default interest, which is a legally controversial issue.

Keywords: Inheritance and transfer tax, default interest, initial assessment, final assessment, valuation difference.

Jel Classification: H20, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!