TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİNE İLİŞKİN İÇTİHAT FARKLILIKLARININ ADİL YARGILAMAYA ETKİSİ

Ocak 2021 Sayı 388

ÖZET

Ticari hayatta kullanılan kanuni defter ve belgelerin yangın, deprem, hırsızlık gibi nedenlerle kaybolması halinde Ticaret Mahkemesinden zayi belgesi alınması Türk Ticaret Kanunu açısından mecburidir. Ancak Vergi Usul Kanununda zayi belgesi alınma zorunluluğuna yönelik bir düzenleme mevcut değildir. Vergi idaresi, mevcut düzenlemeler kapsamında bazı durumlarda zayi belgesi alınmasını istemektedir. Konuyla ilgili Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı ile birlikte, zayi belgesi olmasa dahi resmi kurumların düzenlediği belgeler de yeterli olabilecektir. Mücbir sebep olmadan defter ve belgelerin vergi idaresine ibraz edilmeksizin vergi mahkemelerine ibrazında, Danıştay aldığı yeni kararla beraber yeni bir dönem başlamıştır. İlk aşamada ibraz edilmeyen defter ve belgeler vergi mahkemelerince vergi idaresine iletilecektir. Vergi idaresinin saptamaları ve görüşü sonrasında ise vergi mahkemeleri hukuki değerlendirmeler yapacaktır. Anayasa Mahkemesinin kararı ise bu konularda 30 yılı aşkın süredir içtihat farklılıklarının giderilmemesinin adil yargılamayı ihlal ettiğine ilişkindir.

Anahtar Kelimeler: Mücbir Sebep, Defter ve Belgeler, Danıştay Kararı, Anayasa Mahkemesi Kararı.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K30, K34.

THE EFFECT ON FAIR TRIAL OF DIFFERENCES OF JUDGMENT ABOUT THE FAILURE TO SUBMIT LEGAL BOOKS AND DOCUMENTS

ABSTRACT

In case the legal books and documents used in commercial life are lost due to fire, earthquake, theft, it is compulsory to obtain loss certificate from the Commercial Court in terms of Turkish Commercial Code. However, there is no regulation in the Tax Procedure Law concerning the obligation to obtain loss certificate. In some cases, the tax administration requires a loss certificate. With The Decision Of Unification Of Case-Laws Of The Council Of State, documents issued by official institutions may be sufficient even if there is no loss certificate. A new period has begun with the new decision of the Council of State in the presentation of the legal books and documents to the tax courts without being submitted to the tax administration without force majeure. Legal books and documents not submitted in the first stage will be forwarded to the tax administration by the tax courts. After the decision of the tax administration regarding the opinions and determinations, the tax courts will carry out legal assessments. The decision of the Constitutional Court relates that the failure to eliminate the differences in case law for more than 30 years on these issues violates the fair trial.

Keywords: Force Majeure, Legal Books and Documents, The Council of State’s Decision, The Constitutional Court’s Decision.

Jel Classification: H20, H29, K30, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!