TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DEFTER VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ: DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU’NUN NİHAİ KARARI

Haziran 2020 Sayı 381

ÖZET

Usulüne uygun olarak tasdik ettirilen yasal defterler ile belgelerin mücbir sebep veya mücbir sebep olmadan vergi incelemesine ibraz edilmemesi durumunda tanzim edilen vergi inceleme raporlarına ve tarh edilen cezalara karşı mükellefler tarafından açılan davalarda Danıştay’ın farklı daireleri arasında içtihat farklılıkları bulunmaktaydı. Yine aynı şekilde inceleme aşamasında ibraz edilmeyen defter ve belgelerin, dava aşamasında ibraz edilmesi durumunda delil niteliğinde olup olmayacağı açısından uygulama birliği bulunmamaktaydı. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun E:2013/3 K:2019/1 sayılı kararı ile uygulama birliği sağlanmış olmakla birlikte uygulamada ve özellikle tarh zamanaşımı hususunda tam bir belirlilik bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yasal Defter ve Belgeler, Mücbir Sebep, İbraz Ödevi, İçtihadı Birleştirme

Jel Sınıflandırması: H20,K10,K34

NON-SUBMISSION OF LEGAL BOOKS AND DOCUMENTS: LAST DECISION OF STATE COUNCIL JOINT CHAMBERS

ABSTRACT

There were conflicting judgements between different departments of the Council of State in the cases of taxpayers against tax audit reports and fines issued due to non-submission of legal books and documents for examination without force majeure. Likewise, there was no standart judgement in terms of whether legal books and documents are accepted as evidience during the court process while not submitted during the audit process. Although the Joint Chamber of State Council has unified these conflicting judgements with the decision numbered E: 2013/3 K: 2019/1, there is not complete clarity in implementation of timeout, yet.

Keywords: Legal Books and Documents, Force Majeure, Submission Responsibility, Unification of Conflicted Judgements

Jel Classification: H20,K10,K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!