TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

“CREDİT NOTE VE DEBİT NOTE” OLARAK BİLİNEN “ALACAK VE BORÇ NOTLARININ” VERGİ MEVZUATIMIZ AÇISINDAN GEÇERLİLİĞİ

Temmuz 2013 Sayı 298

ÖZET

Uluslararası ticari ilişkilerde ve grup şirketleri arasında “credit note ve debit note” sıklıkla kullanılan belgelerdir. Bununla birlikte ticari hayatta sıklıkla kullanılan bu belgeler vergiye tabi kazancın belirlenmesinde de önemli gider ve gelir kalemleri yaratmaktadırlar. Ancak, vergi mevzuatımızda bu belgelerin kullanımına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da vergisel açıdan yapılan usul incelemelerinde zaman zaman “credit note ve debit note” kullanımlarında tereddütler yaşanmaktadır.“Credit note ve debit note” birçok değişik alanda kullanım imkanı olan belgelerdir. Kullanılış amacına göre de farklı vergi türlerinin ilgi alanına girmektedir. Konuya ilişkin vergi mevzuatımızda bir düzenleme bulunmazken Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen muktezalar konuya biraz da olsa açıklık getirebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: “Credit Note-Debit Note”, Tevsik Edici Belge, Yurtdışı Gider

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

VALIDITY OF “CREDIT NOTE AND DEBIT NOTE” WITH RESPECT TO OUR TAX LEGISLATION

ABSTRACT

“Credit note and debit note” are frequently used documents between group companies in international commercial relations. These documents that are used in commercial life create important revenue and cost items in the determination of earnings subject to tax. However, there is no arrangement regarding the use of these documents in our tax legislation. Therefore, there are sometimes hesitations in “credit note and debit note” use in procedural examinations regarding taxes. “Credit note and debit note” are documents which may be used in many different areas. It is also covered under different tax types according to the purpose of use. While there is no arrangement in the tax legislation regarding the subject, tax rulings issued within the body of Revenue Administration Department may clarify the subject to a certain extent.

Keywords: “Credit Note-Debit Note”, Certifying Document, Foreign Expense

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!