TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÇİFTE VEYA MÜKERRER VERGİLEME PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRAN ULUSAL VE ULUSLARARASI ARAÇ VE TEDBİRLER

Temmuz 2005 Sayı 202

ÖZET

Günümüzde ülkeler arasındaki ticaretin çok yönlü olarak gelişmesine paralel olarak bir ülke mukimi tarafından diğer ülkelerde elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi problemi ortaya çıkmıştır. Bir ülkede elde edilen gelirlerin gerek mukim devlet, gerekse gelirin doğumunun gerçekleştiği kaynak devlet tarafından vergilendirilmek istenmesi halinde çifte vergileme problemi ortaya çıkacaktır. Ülkeler bu problemi genellikle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile çözümlemektedir. Çifte vergilemenin önlenmesine yönelik olarak ülkeler akdettikleri vergi anlaşmalarında OECD ve UN tarafından geliştirilen iki model anlaşmayı temel almaktadır. Bu anlaşmalara ülkelerin pazarlık gücü nispetinde çeşitli şerhler konulmakta, bu şerhler uyarınca bazı gelirler sadece mukim devlette bazı gelirler kaynak devlette vergilendirilmekte bazı gelirlerde ise kaynak devlet ve mukim devlet vergilendirme yetkilerini paylaşmaktadır. İki devlet arasında ortaya çıkan çifte vergileme problemi Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının bulunması halinde vergi anlaşması çerçevesinde ve anlaşmada yer alan özel hükümlere bağlı olarak çözümlenmektedir. Türkiye’nin imzalamış olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında çifte vergileme probleminin çözümünde iki yöntem kullanılmaktadır: Mahsup yöntemi ve istisna yöntemi. Makalemizin aşağıdaki bölümlerinde çifte vergileme probleminin çözüm yolları çok yönlü olarak tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Jel Sınıflandırması:

ABSTRACT

Keywords:

Jel Classification:

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!