TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ÇEVRE VERGİLERİNİN GENEL SAĞLIK HARCAMALARINA ETKİSİ: TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN BİR ANALİZ

Ekim 2020 Sayı 385

ÖZET

Bu çalışmanın hazırlanmasında ki temel güdü; ulusal ve uluslararası boyutta önemli bir gündem olan ve genel sağlık açısından önemli bir belirleyici olan çevresel sorunların azaltılmasına dönük bir uygulama olarak çevre vergilerinin genel sağlık harcamaları üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını incelemektir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmanın ampirik uygulama kısmında, 2008-2018 yılları arasında Türkiye dahil 27 Avrupa ülkesi için, genel sağlık harcamalarının, çevresel kökenli uyaranlarına bir dinamik panel veri metodu olan Sistem GMM yöntemi ile bakılmıştır. Sonuç olarak; çevre vergileri oranı ile genel sağlık harcamaları arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum sağlık üzerindeki yansımaları doğrultusunda, çevresel politikalara verilmesi gereken önemi daha da belirginleştirmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çevre Vergileri, Sağlık Harcamaları, Çevre Koruma Harcamaları

Jel Sınıflandırması: H23, H51, Q58

THE EFFECT OF GENERAL HEALTH EXPENDITURE OF ENVIRONMENTAL TAX: AN ANALYSIS FOR TURKEY AND EU COUNTRIES

ABSTRACT

The main motive in the preparation of this study is; to examine whether environmental taxes have a significant effect on general health expenditures as an application aimed at reducing environmental problems, which is an important agenda on a national and international scale and an important determinant for general health. In this study; for 27 European countries, including Turkey between the years 2008-2018, overall health spending, the stimulus environmental origin, were examined by a dynamic panel data method that the system GMM method. As a result; there was a significant and negative relationship between environmental tax rate and general health expenditures. This is important in terms of reflecting the importance to be given to environmental policies in line with its reflections on health.

Keywords: Environmental Taxes, Health Expenditures, Environmental Protection Expenditures

Jel Classification: H23, H51, Q58

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!